Eğitim Sitesi

Bâbüssaâde Nedir? Bâbüssaâde Hakkında Kısaca Bilgi

Bâbüssaâde Terimi Hakkında Bilgiler

BâbüssaâdeYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Bâbüssaâde:
Arz kapısı, taht kapısı. Topkapı Sarayı'nın üçüncü kapısı olup Enderûn ve Birûn'u birbirinden ayırırdı.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Dönbaba: Süslemede kullanılan bir çiçek biçiminin adıdır. Turna gagası da denilir. devam et

  box Sakal: Mücellit ve tezhipçilerin altın varaklan tutmak ve yapıştırmak için kullandıkları seyrek tüylü, genişçe fırça. Sakala benzediği için bu adı almıştır. devam et

  box Müşebbek Şemse: Deri ince ince oyularak cilt kapağının içyüzüne yapıştırılmak suretiyle yapılan şemse. Katı'a şemse de denilir. devam et

  box Akkase: Yazma eserlerde, vassale gibi ekleme biçiminde olmayıp, bir kâğıdın kenar ve orta kısımlarının ayrı renklerde boyanmasına ve bu şekildeki kenarı başka devam et

  box Tenasüp: Ölçülü olma; Hüsn-i hatta aranan bir vasıftır. Harflerin boyları, kalınlıkları, harf aralıkları, kalem kalınlığına göre olmasıdır. devam et

  box Murakka: 1- Hattatların ayrı ayrı kâğıtlara yazdığı ve bir araya toplanarak mecmua hâline getirilen meşk ve yazılara verilen ad. Hattatların meşknamesi. Bunlar devam et

  box Tarz-ı Cedid: Klasik tarzın aksine yeni biçimlerin ebruya tatbikine verilen addır. devam et

  box Rakamehu: Kelebe ile ilgili bilgilere bakınız. devam et