Eğitim Sitesi

Babüssaade Ağası (Kapuağası/Sarayağası) Nedir? Babüssaade Ağası (Kapuağası/Sarayağası) Hakkında Kısaca Bilgi

Babüssaade Ağası (Kapuağası/Sarayağası) Terimi Hakkında Bilgiler

Babüssaade Ağası (Kapuağası/Sarayağası)Osmanlıca Terimi Olarak Babüssaade Ağası (Kapuağası/Sarayağası):
Saraydaki hadım Darüssaade ağaları ile Akağaların ve Enderun memuriyetlerinin genel amiri.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Arz: Toprak; sunma, bildirme devam et

  box Kanunname: Osmanlı Devleti'nde özel ve kamu hukuka ait yayınlanan kanunlar. devam et

  box Arâzi-i mahlûle: Tasarruf sahibinin intikal sahibi bırakmaksızın ölümü ile hazineye dönen miri arazidir. devam et

  box Alaylı: Eskiden mektep mezunu olmayan, askerlikten yetişen zabitler hakkında kullanılan bir tabirdi. Mecazen, mektep görmeyip bir kalemde usta-çırak ilişkisiy devam et

  box Sadrazam: Osmanlılarda padişahtan sonra gelen ikinci adam, en yetkili devlet görevlisi. Günümüz başbakanı. devam et

  box Salma Mecra: Kanalet şeklindeki üstü açık olan su isale hattı. devam et

  box Rüştiye: Ortaokul derecesinde olan eğitim kurumu. devam et

  box Sülüs: Arap alfabesi ile yazılan yazının bir çeşidi. devam et