Eğitim Sitesi

Bâb Nedir? Bâb Hakkında Kısaca Bilgi

Bâb Terimi Hakkında Bilgiler

BâbHukuk Terimi Olarak Bâb:
kapı

 

BabEdebiyat Terimi Olarak Bab:
Bir edebi eserin düzenlenmesinde, konuların ele alınıp işlenmesine göre ayrıldığı bölümlerden en geniş olanı.

 

BâbTarih Terimi Olarak Bâb:
Kapı.

 

BabYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Bab:
Fasıl, bolüm. Yazmaların içindeki büyük bölümlerden her biri.

 

BabKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Bab:
Hadis literatüründe konu, ünite.

 

  Benzer Kur’an-ı Kerim Terimleri:

  box İlamsız icra takibi: Elinde bir mahkeme ilamı bulunmayan veya bulunmasına rağmen ilamlı icra yoluna başvurmayan kişilerin, alacaklarını elde etmek için başvurdukları icra devam et

  box İktisabî: Kazanma ile ilgili; edinme ile ilgili devam et

  box Ba'de'l-mevt: Ölümden sonra; öldükten sonra. devam et

  box Müddeaaleyh: davalı; hakkında dava açılan kişi devam et

  box Zımnında: dolayısıyla; için; olarak devam et

  box Müdahalenin men'i: Taşınır veya taşınmaz bir mala karşı yapılan maddi elatma veya sataşmanın, ayni hakka dayanılar devam et

  box Mazmûn: ödenmesi gereken şey devam et

  box Mukriz: ikraz eden; borç veren; ödünç veren devam et