Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Bâb Nedir? Bâb Hakkında Kısaca Bilgi

Bâb Terimi Hakkında Bilgiler

BâbTarih Terimi Olarak Bâb:
Kapı.

 

BabEdebiyat Terimi Olarak Bab:
Bir edebi eserin düzenlenmesinde, konuların ele alınıp işlenmesine göre ayrıldığı bölümlerden en geniş olanı.

 

BâbHukuk Terimi Olarak Bâb:
kapı

 

BabYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Bab:
Fasıl, bolüm. Yazmaların içindeki büyük bölümlerden her biri.

 

BabKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Bab:
Hadis literatüründe konu, ünite.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Devrim (İhtilal): Bir toplumun yaşamında önemli işlevi olan kurumların hızlı ve geniş kapsamlı bir biçimde kökten değiştirilmesi ya da yenileştirmesi olarak tanımlana devam et

  box Ocak: Yeniçeri teşkilâtı hakkında kullanılan bir deyim. devam et

  box Ecdat: Geçmişteki büyükler, atalar, dedeler. devam et

  box Maarif Vekaleti: Osmanlı Devleti'nde Eğitim Bakanlığı. devam et

  box Moskof: Rus. devam et

  box Burluta: Ateş gemisi. Düşman savaş gemisini tutuşturmak, yakmak için kullanılan gemi. devam et

  box Müneccim: 1- Yıldızların durumlarından ve hareketlerinden anlam çıkararak falcılık yapan kimselere denir. 2- Yıldızlar (Astronomi) ilmiyle uğraşan ve ondan g devam et

  box Polis: Eski Yunan kent devletlerine verilen san. devam et