Eğitim Sitesi

Azil Nedir? Azil Hakkında Kısaca Bilgi

Azil Terimi Hakkında Bilgiler

AzilTarih Terimi Olarak Azil:
Görevden alma.

 

AzilHukuk Terimi Olarak Azil:
1- Vekâlet verenin, tek taraflı irade açıklaması ile vekâlet sözleşmesine son vermesidir.

2- Verilen temsil yetkisinin ortadan kaldırılması.

 

AzilEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Azil:
Vekâletnamedeki vekilin ve yetki belgesindeki temsilcinin yetkisinin sona erdirilmesi, azledilmesidir. Azil noterden yapılabileceği gibi tapu sicil müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ile de yapılabilir. Azil belgesi tapu sicil müdürlüğüne ulaşınca aziller siciline kaydedilir. Vekâletle yapılan işlemlerde aziller sicilinden mutlaka arama yapılarak vekilin yetkisinin devam edip etmediğine bakılır.

 

  Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

  box Kıble: Müslümanların namaz kılarken yüzlerini döndükleri yöndür. Bu yer Mekke kentinde bulunan Kâbe binasıdır. Ayrıca güneyden esen yel anlamındadır. devam et

  box Teslis (Üçleme): Hristiyan dininde, Tanrı'nın üç ayrı kişiden oluştuğunu, Tanrı, Hz. İsa ve Meryem'in özdeş olduğuna inanma. devam et

  box Erk: Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar. devam et

  box Ases: Osmanlı kent ve kasabalarında gece bekçisi. devam et

  box Athena: Eski Yunan'da savaş ve kentlerin koruyucu tanrıçasıdır.Sembolü zeytin dalı, kalkan ve baykuştur. devam et

  box Tiran: Eski Yunan'da siyasal gücü tek başına elinde tutan kimse. devam et

  box Selatin Cami: Padişahlar, şehzadeler, sultanlar tarafından yaptırılan camilere verilen ad. devam et

  box Sanskrit: Hint- Avrupa dilleri öbeğinden olan, klasik Hint din ve yazın dili. devam et