Eğitim Sitesi

Azat Etmek Nedir? Azat Etmek Hakkında Kısaca Bilgi

Azat Etmek Terimi Hakkında Bilgiler

Azat EtmekTarih Terimi Olarak Azat Etmek:
Kölenin hürriyetini vermek, serbest bırakmak. Derebeyliklerde bir insanı toprak kölesi durumundan kurtarmak.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Ayak Divanı: Osmanlı Devleti'nde olağan üstü durumlarda padişahın da katılmasıyla toplanan divandır. (Danışma kurulu) Genellikle toplu bir şikayet ya da ayaklanma devam et

  box Anayasal Krallık (Meşrutiyet): Hükümdarın görev ve yetkilerinin anayasa ile sınırlandırılması ve hükümdarın da bu yasalara uyması ile ortaya çıkan devlet biçimidir. İlk kez 1285 y devam et

  box Sağdıç: Düğün boyunca güveye ya da geline kılavuzluk eden kimse. devam et

  box Nizamiye: Tanzimat devrinde kara ordusu. Kışla, garnizon ve bazı kuruluşların giriş kapısı. devam et

  box Güneş Kursu: Eski uygarlıklarda görülen ve Güneş'i simgelediği sanılan, bezeme motifi ya da alem olarak kullanılan daire biçimindeki öğedir. En ilginç örneklerini devam et

  box Cihad (Gaza): İslam Dini'nin yayılmasına yönelik kutsal savaştır. İslam Hukukuna göre, Dünya, İslam egemenliğinde olan topraklar (Dar-ül İslam) ve İslam egemenliğin devam et

  box Tennure: Mevlevi dervişlerin giydiği, uzun ve geniş, yırtmaçlı, belikırmalı, kolsuz ve yakasız giysi. devam et

  box Kethüda: Büyük devlet adamları ile zenginlerin işlerini gören kimse. Kâhya. devam et