Eğitim Sitesi

Azamî Nedir? Azamî Hakkında Kısaca Bilgi

Azamî Terimi Hakkında Bilgiler

AzamîHukuk Terimi Olarak Azamî:
en çok; en büyük; en yüksek

 

AzamiDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Azami:
En büyük, en yüksek, en çok, maksimum.

 

AzamiTrafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Azami:
En çok, en üst, en büyük, en yüksek (derece, nicelik), maksimum.

 

AzamiBeden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Azami:
En büyük, en yüksek, en çok, maksimum.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kanun hükmünde kararnameler: TBMM' nin bir kanunla yetki vermesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belli konuları düzenlemek amacıyla çıkarılan yazı devam et

  box Mesned: isnad edilen şey; dayanılan şey; dayanak; rütbe devam et

  box Oturum: Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı toplantı, celse devam et

  box İrad Senedi: Bir alacak nedeniyle üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti kurulan bir taşınmazın değerinin, taşınmazdan ödenmesi gerekli bir para borcu biçiminde bağıms devam et

  box Esbab-ı mucibe: gerekçe; gerektirici sebepler devam et

  box Münkati: kesilen; kesilmiş; kesik; aralıklı devam et

  box Re'sen: Kendi başına, kendiliğinden. devam et

  box Butlan: Hukuki işlemin hiç doğmamış sayılması, yok sayılması, geçersizlik. devam et