Eğitim Sitesi

Ayni Hak Nedir? Ayni Hak Hakkında Kısaca Bilgi

Ayni Hak Terimi Hakkında Bilgiler

Ayni HakHukuk Terimi Olarak Ayni Hak:
- Eşya üzerindeki mutlak iktidar hakkı.

- Kişilere maddi mallar üzerinde egemenlik ve yetki sağlayan ve varlığı herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Örneğin, mülkiyet hakkı, intifa ve rehin hakkı.

- Eşya üzerinden doğrudan doğruya mutlak egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülen hak.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Zuhur etmek: ortaya çıkmak; doğmak devam et

  box Mucibince: gereğince; uyarınca devam et

  box Velayet: 1- Reşit olmayan çocuğun kanuni temsilcisi, kanuna göre anne ve baba. 2- Ana ve/veya babanın, reşit olmamış çocukları üzerindeki (kanundan doğan) e devam et

  box Mahalli idareler: Köy, kasaba ve şehir adı verilen belli yerleşim alanlarındaki mahalli ihtiyaçları gidermek üzere çeşitli kamu hizmetleri devam et

  box Malen Sorumlu(luk): Cezai yönden değil malvarlığı ile sorumlu(luk). devam et

  box Akd-i mebhusünanh: sözü geçen akit, anlaşma, sözleşme devam et

  box İştirak halinde mülkiyet: Kanundan veya sözleşmeden ötürü birbirlerine ortaklık bağı ile bağlı bulunan kimselerin, bu ortaklıkları nedeniyle bir malın mülkiyetine elbirliğiyle devam et

  box Velayet Hakkı: Ergin olmayan çocuklar üzerinde ana ve babaya tanınmış olan mutlak hak. devam et