Eğitim Sitesi

Ayırtedici Özellik Nedir? Ayırtedici Özellik Hakkında Kısaca Bilgi

Ayırtedici Özellik Terimi Hakkında Bilgiler

Ayırtedici ÖzellikKimya Terimi Olarak Ayırtedici Özellik:
Maddeleri ayırt etmek için kullanılan özellik. Madde miktarına bağlı olmayan özelliklerdir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box İç geçiş elementleri: Periyodik sistemin alt kısmında yer alan ve f orbitallerinin dolmasıyla oluşan elementler. Aktinitler ve lantanitler. devam et

  box Çok dişli ligand: Bir komplekste merkez atomuna, ligandın farklı atomlarından ve geometrik yapının farklı taraflarından birden fazla elektron çifti sağlayabilen ligand. devam et

  box Çözünürlük: 1-Belirli bir sıcaklıkta sabit hacimdeki bir çözücüde doymuş bir çözelti elde etmek için çözünen maddenin miktarı. 2-Belirli sıcaklık ve basınçta 1 devam et

  box Kimyasal tepkime: Bir grup maddenin yeni bir grup maddeye dönüşmesi. devam et

  box Tampon Çözeltiler: 1- Bazı çözeltilere az miktarda asit, baz ve su eklendiğinde pH'ı önemli ölçüde değişmez. Bu tür çözeltilere tampon çözeltiler denir. 2- pH değerini, devam et

  box Solvent: Çözücü. devam et

  box Kül Fırını: Kül fırını tabiri çoğunlukla, kullanıldığı yere sabitlenmemiş, endüstriyel fırınlara göre daha küçük hacimli ve maksimum çalışma sıcaklıkları 1000°C c devam et

  box Heterojen Sistem: Birden fazla fazın birarada bulunması. devam et