Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ayırma Bulut Nedir? Ayırma Bulut Hakkında Kısaca Bilgi

Ayırma Bulut Terimi Hakkında Bilgiler

Ayırma BulutYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Ayırma Bulut:
Ayırma rumilerin kullanılmadığı yerde aynı görevi yapacak şekilde kullanılırlar. Renk ayırımına yardımcı olmaları nedeniyle deseni monotonluktan kurtarıp, daha ahenkli görünmesini sağlarlar.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Mukabele Kaydı: Kopya edilmiş nüsha ile aslının karşılaştırılıp kontrol edilerek bunun, kitabın zahriyesine veya hatimesine kaydedilmesi. Bu kayıt görülen kitapların devam et

  box Altın: Tezhib sanatının başlıca malzemesidir. Bugün tezhib sanatı ile uğraşan müzehhibler altını varaklar halinde hazır temin etmektedirler. Eski olan altını devam et

  box Celi-Nüvis: Celî yazıyı güzel yazan sanatçı; büyük yazı yazan. devam et

  box Lâl-i Bedahşi (Bedahşâni): Bedahşân kırmızısı. devam et

  box Esma-i Hüsna: Allah'ın en güzel ve şerefli doksan dokuz ismine verilen isimdir. devam et

  box Zemin Doldurma: Bir tezhibin şekli belli olup altınları sürülerek tahriri bitince araları münasip renklere boyanırsa buna zemin doldurma denilir. devam et

  box Dip Kösteği: Şirazeler örüldükten sonra kitabın sırtına yapıştırılan ince meşin. Şirazeler de buna yapışır ve dikişlerle kolonlar bu deri altında yapışmış olarak k devam et

  box Balık Tutkalı: Morina balığının damağından yapılan yapıştırıcı madde. Ahar yapımında kullanılırdı. Daha sonra bu maddenin yerine jelâtin kullanılmıştır. Nişasta ahar devam et