Eğitim Sitesi

Ayıba Karşı Garanti Nedir? Ayıba Karşı Garanti Hakkında Kısaca Bilgi

Ayıba Karşı Garanti Terimi Hakkında Bilgiler

Ayıba Karşı GarantiHukuk Terimi Olarak Ayıba Karşı Garanti:
Satılan şeyin satıcının belirttiği ve vaat ettiği niteliklerin taşımaması halinde veya satılan şeyin değerini ya da sözleşme gereğince ondan beklenen yararları azaltan veya kaldıran eksiklerin bulunması durumunda satıcının sorumluluğu.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Evsaf: nitelikler devam et

  box Kazai Rüşt: 15 yaşını bitirmemiş olan mümeyyiz bir küçüğün, ana ve babasının muvafakatiyle mahkemece reşit kılınması devam et

  box İttihâd: Bir olma; birleşme; birlik devam et

  box Nakzen: bozarak devam et

  box Müşâ': ortaklar arasında beraberce kullanıldığı halde paylara ayrılmamış şey; ortak mal devam et

  box Bakiye: Artan ; kalan devam et

  box Mukayyit: Kayıt işlemlerini yapan kimse devam et

  box İtiraz: Yapılan bir hukuki işleme veya verilen bir karara karşı; kanunun gösterdiği şekilde ikinci bir kez inceleme istemi. Karşı çıkış; takışma; karşı koyma. devam et