Eğitim Sitesi

Ayan Nedir? Ayan Hakkında Kısaca Bilgi

Ayan Terimi Hakkında Bilgiler

AyanOsmanlıca Terimi Olarak Ayan:
Osmanlı Devletinde bir bölgenin ileri gelenleri, eşraf, toprak ağası.

 

AyanTarih Terimi Olarak Ayan:
Osmanlı Devleti'nde XVIII. Yüzyıl'dan itibaren güç kazanmaya başlayan yerel egemenlerin yarı resmi adıdır. Dirlik sisteminin bozulmasından sonra devletin, asker ve vergi toplama işlerini üstlenen bu kişiler zamanla güç kazandılar.
Kazanılan bu güç, bir süre sonra ailelere ve soylara da yansımaya başladı. Padişah II. Mahmut zamanında, 1808 yılında devlet ayanların varlığını imzalanan Sened-i İttifak ile onayladı. Daha sonra güçleri kırılarak padişahın en güvenilir unsurları haline geldiler. Ayan ailelerinin en önemlileri Tepedelenli Ali Paşa, Alemdar Mustafa Paşa, Çapanoğlu, Kara Osmanoğlu, Aynacıoğlu ve Sepetçioğlu'dur.

 

ÂyanTarih Terimi Olarak Âyan:
Bir şehrin ileri gelenleri. Osmanlılarda çoğu eşraf ailelerinden oluşan sınıf.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Azap: Bekar Türk gençlerinden meydana getirilen piyade. devam et

  box Hazine-i Hassa: Padişahın şahsi gelir ve malları. devam et

  box Garp Ocakları: Osmanlı Devleti'nde Trablusgarp, Tunus ve Cezayir için kullanılan bir terim. devam et

  box Tacir: Tüccar. devam et

  box Akçe: Osmanlı Devletinin para birimi olup gümüşten yapılırdı. devam et

  box Ulema: Bilginler, din alimleri. devam et

  box Düyun: Borçlar. devam et

  box Sanayi-i Nefise: Güzel sanatlar. devam et