Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Avogadro Kanunu Nedir? Avogadro Kanunu Hakkında Kısaca Bilgi

Avogadro Kanunu Terimi Hakkında Bilgiler

Avogadro KanunuKimya Terimi Olarak Avogadro Kanunu:
Aynı sıcaklık ve basınçta bulunan tüm gazların eşit sayıda molekülleri, eşit hacimdedir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Fiziksel Değişme: Bir maddenin kimyasal bileşimini değiştirmeksizin uğradığı değişme. devam et

  box Spektrometre: Kırılma açısı, çizgi ve bant dalga boylarını ölçen bir cihaz. devam et

  box Molar çözünürlük: Doygun çözelti hâlindeki maddelerin molar derişimi. devam et

  box Elektromanyetik: Birbirine dik manyetik ve elektrik alan bileşenleri bulunan dalga veya ışıma. devam et

  box İyon: Elektron alış - verişi sonucu oluşan (+) veya (-) yüklü atom ya da atom gruplarına iyon denir. devam et

  box Elektromanyetik Spektrum: Elementler katı yada gaz halinde iken dışarıdan yeterli miktarda alınarak, belli dalga boylarında ışıma yapmaları. devam et

  box Bağ Çifti: Kovalent bağ oluşumunda yer alan elektron çifti. devam et

  box Asidik Tamponlar: Bir zayıf asit ile tuzunun karışımından oluşan çözeltilere asidik tampon çözeltileri denir. devam et