Eğitim Sitesi

Avogadro Kanunu Nedir? Avogadro Kanunu Hakkında Kısaca Bilgi

Avogadro Kanunu Terimi Hakkında Bilgiler

Avogadro KanunuKimya Terimi Olarak Avogadro Kanunu:
Aynı sıcaklık ve basınçta bulunan tüm gazların eşit sayıda molekülleri, eşit hacimdedir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Disproporsiyon: Redoks reaksiyonlarında aynı elementin hem yükseltgenip hem de indirgenmesi devam et

  box Tersiyer Alkoller: -OH grubunun bağlı olduğu C atomuna H atomu bağlı olmayıp üç tane alkil grubu bağlı ise bu alkol tersiyer alkoldür. devam et

  box Halomon: Okyanus ve denizlerde bulunan polihalojen bileşiklerinden biri. devam et

  box Standart Koşullar: 1 atm basınç ve 25 °C sıcaklık. devam et

  box Stereo kimya: Moleküllerin uzaydaki üç boyutlu geometrileri ile ilgilenen kimya. devam et

  box Asit: 1-Suda çözündüğünde ortama hidrojen iyonları (H+) ya da hidronyum iyonları (H3O+) verebilen maddelerdir. 2-Sulu çözeltisinde hidrojen iyonu derişimin devam et

  box Tepkime Entalpisi: Tepkimelerde bağların kırılması için verilmesi gereken enerji ile yeni bağların oluşumu sırasında açığa çıkan enerji arasındaki fark, tepkime ısısını devam et

  box Mikro Dalga: Boyları 1 milimetre ile 1 metre arasında değişen elektromanyetik dalga. devam et