Eğitim Sitesi

Avogadro Kanunu Nedir? Avogadro Kanunu Hakkında Kısaca Bilgi

Avogadro Kanunu Terimi Hakkında Bilgiler

Avogadro KanunuKimya Terimi Olarak Avogadro Kanunu:
Aynı sıcaklık ve basınçta bulunan tüm gazların eşit sayıda molekülleri, eşit hacimdedir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Kristal: Katı hâldeki bir elementin veya bileşiğin, molekül, atom veya iyonlarının geometrik bir yapı göstermesi. devam et

  box Konjuge asit-baz çifti: Brönsted asidi ve onun konjuge bazı. devam et

  box Derişim: Bir maddenin belirli miktardaki bir çözücü veya bir çözeltinin içindeki göreceli miktarı. devam et

  box Akım Şiddeti: Elektrik yüklerinin akış hızı. devam et

  box Volumetrik analiz: Hacim ölçümlerine dayanan analitik yöntem. devam et

  box Halojen: Periyodik cetvelin VIIA grubunda bulunan elementlerin her biri. devam et

  box Puzolanik: Kendi başına bağlayıcı olmayan, silisyum ve alüminyum bileşiklerinden oluşan madde. devam et

  box Beta Parçacığı: Radyoaktif bir elementin çekirdeğindeki bir nötronun bir protona dönüşmesi ile açığa çıkan elektron devam et