Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Avarız Nedir? Avarız Hakkında Kısaca Bilgi

Avarız Terimi Hakkında Bilgiler

AvarızOsmanlıca Terimi Olarak Avarız:
Olağanüstü durumlarda halktan alınan vergi.

 

AvarızTarih Terimi Olarak Avarız:
Osmanlı Devleti'nde olağanüstü durumlarda özellikle de, savaş giderlerini karşılamak amacıyla toplanan vergidir. Tanzimat Dönemi'nde kaldırılmıştır.

 

AvârızHukuk Terimi Olarak Avârız:
Kazalar; belâlar; borçlanma ve hak kazanma yeterliliğini kısan veya yok eden haller.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Divanı Hümayun: Padişahın başkanlığında toplanan ve sadrazam, şeyhülislam gibi yüksek dereceli devlet görevlilerinin katıldığı ve devlet işleri ile halkın sorunlarını devam et

  box Sülüs: Arap alfabesi ile yazılan yazının bir çeşidi. devam et

  box Akid: Sözleşme, bir sözleşmede taraf olan kişi. devam et

  box Beylerbeyi: Genel vali, Sancak beylerinin başı. Osmanlı imparatorluğunun Asya kıtasındaki sancak beylerinin başına "Anadolu Beylerbeyi", Avrupa kıtasındaki sancak devam et

  box Danişmend: Medrese öğrencisi. devam et

  box Ulema: Bilginler, din alimleri. devam et

  box İstikraz: Ödünç alma. devam et

  box Ak Alem: Osmanlılarda saltana sancağına verilen isimdi. Buna, elviye-i sultanî veya alemha-i Osmanî de denirdi. İ. H. Uzunçarşılı bu ak alem işin şunları söyle devam et