Eğitim Sitesi

Aufbau Kuralı Nedir? Aufbau Kuralı Hakkında Kısaca Bilgi

Aufbau Kuralı Terimi Hakkında Bilgiler

Aufbau KuralıKimya Terimi Olarak Aufbau Kuralı:
Elektronların atomdaki orbitallere en düşük enerjili orbitalden başlayarak yerleşmesi kuralıdır. İlk olarak en düşük enerjili 1s orbitalinin dolup, sonra 2s nin dolması gibi.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Radyoopak: X ışınlarını geçirmeyen. devam et

  box Lewis sembolü: Bir elementin kimyasal sembolünde, değerlik elektronlarını noktalarla gösteren simge. devam et

  box Yoğuşma: Bir gaz ya da buharın ısı vererek sıvıya dönüşmesi. devam et

  box Element: Kimyasal metodlarla daha basit parçacıklara ayrılamayan, aynı cins atomlardan meydana gelen en basit yapıdaki madde. devam et

  box Dublet: 1-Atomların bileşik oluştururken elektron alarak ya da vererek en dış enerji seviyelerindeki toplam elektron sayısının helyum gibi 2 olması hâlidir. devam et

  box Çözünürlük Çarpımı: 1-Doymuş bir çözeltideki iyonların molar derişimlerinin çarpımı. 2-Bir maddenin çözünmesine eşlik eden entalpi değişimi. devam et

  box Alfa Parçacığı: İki proton ve iki nötrondan oluşan +2 yüklü helyum çekirdeği. devam et

  box Tuz: Asit ve bazların nötürleşmesinden meydana gelir. Asitlerin (-) grupları (anyon) ile bazların (+) grupları (katyon) nın birleşmesiyle oluşan iyonik kat devam et