Eğitim Sitesi

Auctorites Nedir? Auctorites Hakkında Kısaca Bilgi

Auctorites Terimi Hakkında Bilgiler

AuctoritesArkeoloji Terimi Olarak Auctorites:
Latince'de 'saygınlık' anlamına gelen kelime.

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box Manicilik: M.S. III. yüzyılda, İranlı din reformcusu Mani tarafından kurulan dine verilen ad. Zerdüştçülükteki ikincilliği daha da ileri götürerek, bütün maddi v devam et

  box Dendokronoloji: Bir ağacın yaşını ve içinde yer aldığı ya da kullanıldığı arkeolojik ortamın zamanını belirlemek için ağaç halkalarından yararlanma yöntemine verilen devam et

  box Stadion (Stadium): 1- Antik Yunan ve Roma'da atletizm sporu için kullanılan, etrafında oturma basamakları bulunan, bir ucu yarım daire biçiminde sonlanan, uzanlamasına d devam et

  box Temenos: Eski Yunanistan'da bir duvarla çevrelenmiş kutsal alana verilen ad. devam et

  box Palaestra: Güreş Okulu. Ancak çoğunlukla her türlü sporun öğrenildiği okul anlamındadır. devam et

  box Hayat Ağacı: Türk ve İslam süsleme sanatlarında hurma ve benzeri ağaçlara verilen ad. Cenneti sembolize eden resimlerde yada süslemede simetri ekseni olarak çokça devam et

  box Geison: Kornişin Grekçe adı. devam et

  box Vespasianus: M.S. 69-79 yıllarında Roma İmparatoru. devam et