Eğitim Sitesi

Atomik Kütle Nedir? Atomik Kütle Hakkında Kısaca Bilgi

Atomik Kütle Terimi Hakkında Bilgiler

Atomik KütleFizik Terimi Olarak Atomik Kütle:
Atomik kütle biriminde atomun kütlesi, atomun çekirdeğindeki proton ve nötronların kütlelerini toplamı.

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Elektrik Alanı: Bir yükün çevresinde oluşan ve bu yükün alanındaki yüklü parçacıklara etki eden kuvvettir. Birimi V / m, Sembolü E devam et

  box Osiloskop: Elektriksel ölçümlerde geniş çapta kullanılan çok yönlü elektronik bir ölçüm aletidir.Osiloskop ile AC,DC gerilim ve periyot doğrudan ölçülür.Akim,fre devam et

  box Atom: Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük birim elemanı. Atom bir çekirdek ve onu çevreleyen elektron bulutundan oluşur. devam et

  box Lewis Yapısı: Değerlik elektronlarının noktalarla gösterilmesi ile yazılan formüller. devam et

  box Isıl Genleşme: Maddelerde, sıcaklık artışıyla gerçekleşen hacim artışıdır. devam et

  box Toroid: Solenoidin halka şeklinde kıvrılmış hâli. devam et

  box Kelvin sıcaklığı: Sıcaklığın mutlak sıfırda sıfır olduğu sıcaklık ölçüsü ve bölmelendirilmesi Celsius ile aynıdır. Mutlak sıcaklık ölçeği olarak adlandırılır. devam et

  box Joule: SI birim sisteminde enerji, bir cismin 1 Newton luk kuvvet altında 1 metrelik hareket etmesi/yer değiştirmesi için gerekli olan enerji devam et