Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Atomik Kütle Nedir? Atomik Kütle Hakkında Kısaca Bilgi

Atomik Kütle Terimi Hakkında Bilgiler

Atomik KütleFizik Terimi Olarak Atomik Kütle:
Atomik kütle biriminde atomun kütlesi, atomun çekirdeğindeki proton ve nötronların kütlelerini toplamı.

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Dalga Genliği: 1. Bir dalganın tepesinden çukuruna kadar olan düşey uzaklığın yarısıdır. 2. Atomik ve alt atomların parçacıklarına Schrödinger denkleminin dalga ç devam et

  box Devre elemanları: DC ve AC elektrik devrelerinde kullanılan elemanlar pasif ve aktif olarak ikiye ayrılırlar.**Pasif devre elemanları; enerji ve elektromotor kuvvetleri devam et

  box Graviton: Yerçekimi kuvvetinden sorumlu tutulan değiş-tokuş paçacıkları. devam et

  box Beta parçacığı: Radyoaktif bir maddenin ortama salmış olduğu elektron. devam et

  box Enerji Aktarımı: Enerjinin bir sistemden bir başkasına geçmesidir. devam et

  box Rölativite: Kesin olmayan ve gözlemciye göre ifade edilen olay. devam et

  box Birim: Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça. devam et

  box Etkinlik: Enerji girişine göre yapılan iş oranıdır. İdeal ısı makinesinde Carnot etkinliği 1 - Tc/ Th. devam et