Eğitim Sitesi

Atomik Kütle Birimi (a.k.b) Nedir? Atomik Kütle Birimi (a.k.b) Hakkında Kısaca Bilgi

Atomik Kütle Birimi (a.k.b) Terimi Hakkında Bilgiler

Atomik Kütle Birimi (a.k.b)Kimya Terimi Olarak Atomik Kütle Birimi (a.k.b):
Bir karbon (12 C) atomunun kütlesinin tam olarak 1/12 sine eşittir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Sekonder Alkoller: -OH grubunun bağlı olduğu C atomuna bir tane H ve iki tane alkil grubu bağlı ise bu alkol sekonder ikincil alkoldür. devam et

  box Öz ısı: Bir maddenin bir gramının sıcaklığını 1°C yükseltmek için gerekli olan ısı. devam et

  box Bileşik Oksit: Aynı katyonun farklı iki değerlik aldığı oksitlerinin bir araya gelmiş hali. Örneğin; Fe3O4, (FeO.Fe2O3) devam et

  box Damıtma: 1- Bir sıvıyı buharlaştırıp, oluşan buharını yoğunlaştırarak ayrıştırma işlemi. 2- Gaz hâlindeki bir maddeyi soğutucu yardımıyla sıvı hâle dönüştür devam et

  box Asfaltit: Petrolün katısıdır. Petrol ile kömür arası bir maddedir. Halk arasında katı petrol olarak bilinir. Şırnak'ta bulunur. Senelerce kömür diye satılmıştır devam et

  box Gaz: Tanecikleri arasında büyük boşluklar bulunan, bulundukları kabı tamamen doldurabilen ve karıştırıldıklarında her oranda karışabilen akışkanlara gaz de devam et

  box Endotermik Tepkime: Isı alarak gerçekleşen tepkime. devam et

  box Endotermik Reaksiyon: Dışarıdan ısı alarak gerçekleşen reaksiyonlardır. devam et