Eğitim Sitesi

Atom Numarası (Z) Nedir? Atom Numarası (Z) Hakkında Kısaca Bilgi

Atom Numarası (Z) Terimi Hakkında Bilgiler

Atom Numarası (Z)Kimya Terimi Olarak Atom Numarası (Z):
Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısıdır. Yada nötr bir atomda çekirdeğin etrafındaki toplam elektronların sayısına eşittir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Anlamlı Sayılar: Doğru bir şekilde yapılmış ölçümü ifade eden sayılar. devam et

  box Geçiş Elementleri: 1-Periyodik cetveldeki B grubunu oluşturan ve hepsi metal olan elementler. 2-Periyodik sistemin orta kısmında bulunan ve bileşiklerinde, birden faz devam et

  box Lindlar katalizörü: Disübstitüe alkinlerden cis-alkenleri elde etmek için kullanılan özel bir paladyum katalizörü. devam et

  box Süblimleşme: 1-Bir katı maddenin sıvı hale geçmeden doğrudan gaz haline geçmesine süblimleşme denir. Örnek : Naftalin normal şartlar altında katı halden direk ola devam et

  box Gama Işıması: 1-Çeşitli radyoaktif ışımalar sonucu yüksek enerjili halde kalan bir çekirdeğin yaydığı ve nüfus etme gücü yüksek olan elektromanyetik ışıma. 2-Rad devam et

  box Yanma Reaksiyonu: Her hangi bir maddenin elementel haldeki oksijenle tepkimesine yanma tepkimesi denir. devam et

  box Pik demiri: Yüksek sıcaklıklarda elde edilen ve saf olmayan demir. devam et

  box Regülatör: Bir makinenin görevini istenilen ölçüde tutup ayarlayabilen araç, düzenleyici. devam et