Eğitim Sitesi

Atom-Gram Nedir? Atom-Gram Hakkında Kısaca Bilgi

Atom-Gram Terimi Hakkında Bilgiler

Atom-GramKimya Terimi Olarak Atom-Gram:
Bir mol atomun kütlesidir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Çok atomlu iyon: Kovalent bağlı iki ya da daha fazla atomun oluşturduğu iyon. devam et

  box Bağ Çifti: Kovalent bağ oluşumunda yer alan elektron çifti. devam et

  box Tersiyer Alkoller: -OH grubunun bağlı olduğu C atomuna H atomu bağlı olmayıp üç tane alkil grubu bağlı ise bu alkol tersiyer alkoldür. devam et

  box Molar kütle: 1 mol atom veya molekülün gram cinsinden ağırlığı. devam et

  box Bileşen: Karışımı oluşturan maddelerden her biri. devam et

  box Zincirleme Reaksiyon.: Nükleer fizyon reaksiyonundan 235U gibi bölünebilen çekirdeklerin nötron kaparak yeni çekirdeklere bölünmesi ve daha fazla sayıda nötron oluşturması. devam et

  box Cis: Stereoizomerlerinde benzer grupların ikili bağın bulunduğu düzlemin aynı tarafında olması durumunda kullanılan bir ön ektir. devam et

  box Mol: Avogadro sayısı kadar tanecik bulunduran madde miktarı. devam et