Eğitim Sitesi

Ateh Nedir? Ateh Hakkında Kısaca Bilgi

Ateh Terimi Hakkında Bilgiler

AtehHukuk Terimi Olarak Ateh:
bunama; bunaklık

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Cebri İcra: Kendi istekleriyle borçlarını ödemeyen borçluların, borçlarını Devlet kuvveti ile ödemelerinin sağlanması; ilgili icra dairelerinin, (gereğinde) zor k devam et

  box Taht: alt; aşağı devam et

  box Zabıt Defteri: Eski hukukta, tapu sicili gibi kullanılan defter. devam et

  box Sorgu Hakimi: Sanıkları sorguya çeken yargıç , sorgu yargıcı , müstantik devam et

  box İpotek belgesi: Tapu sicil müdürlüğü tarafından verilen ve ipotek akit tablosunun özetini içeren belge. devam et

  box Muaddel: değişik devam et

  box Maddi Edim: Doğrudan doğruya borçlunun malvarlığı ile yerine getirilebilen, bizzat borçlu tarafından yerine getirilmesi zorunlu olmayan edim. devam et

  box Müktesebat: Edinilen, kazanılan bilgiler, edinç, kazanım. devam et