Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Asklepios Nedir? Asklepios Hakkında Kısaca Bilgi

Asklepios Terimi Hakkında Bilgiler

AsklepiosTarih Terimi Olarak Asklepios:
Eski Yunan'da, sağlık tanrısıdır. Sembolü yılandır.

 

AsklepiosMitoloji Terimi Olarak Asklepios:
(Esculope) Apollon’un oğlu, sağlık, iyi etme ve hekimlik tanrısı. Tanrılara karşı gelip, ölüm döşeğindeki hastaları iyi ettiği, ölüleri hayata döndürdüğü için Zeus tarafından öldürüldü.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Mühendishane: Eskiden topçu subayı, istihkâm subayı ve mühendis yetiştiren okul. devam et

  box Veliyullah: Allah'a yakınlık kazanmış kimse. devam et

  box Pontus Cemiyeti: Karadeniz Bölgesi'nde, eskiden Pontus adı verilen yörede yaşayan Ortodoks Rumların ayrı bir devlet kurmak amacıyla oluşturdukları örgüt. devam et

  box İlkçağ: Yazılı belgelerin bulunduğu en eski zamanlardan (MÖ:3200) yazının bulunmasından, Batı Roma İmparatorluğu'nun (476) yıkılmasına kadar devam et

  box Ekonomi: Bir insan topluluğunun ya da bir ülkenin, yaşayabilmek için üretme ve bunları bölüşme biçimlerinin ve bu eylemlerden doğan ilişkilerin tümüne veril devam et

  box Siyer: Hz. Muhammed(SAV)'in hayatını anlatan eserler. devam et

  box İstibdat (Baskı): 1-Tek bir yöneticinin toplumu baskı altında yönetmesine dayanan düzendir. II. Abdülhamit'in 1878'den 1908'e kadar ülkeyi idare ettiği döneme de bu a devam et

  box Birleşik Devlet: Devleti otoritesi birliği oluşturan ülkeler birliği. devam et