Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Askeri Rüşdiye Nedir? Askeri Rüşdiye Hakkında Kısaca Bilgi

Askeri Rüşdiye Terimi Hakkında Bilgiler

Askeri RüşdiyeOsmanlıca Terimi Olarak Askeri Rüşdiye:
Askeri ortaokul.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Pençik: Asker yetiştirmek için savaş esirlerinden beşte bir oranında ayrılan acemi oğlan adaylarına verilen ad. devam et

  box Serdarıekrem: Padişah sefere katılmadığı zaman ordu baş kumandanı olarak seferi idare eden sadrazama verilen ünvan. devam et

  box Cülüs: Padişahın tahta çıkması. devam et

  box Türbedar: Türbede hizmet gören ve türbeyi bekleyen kimsedir. devam et

  box Abrizci: Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isimdi. Bunlara "ken-nas" da denirdi. Farsça su anlamına gelen "ab" ile yine Farsça dökmek a devam et

  box Liberalizm: Serbestlik, özgürlük ve serbestliği esas olan siyasi ve ekonomik düzen. devam et

  box Resm: Bazı iş ve eşyadan alınan vergi ve ya harç. devam et

  box Tarikat: Tasavvufa dayalı olan çeşitli islam doktrinlerine verilen ad. devam et