Eğitim Sitesi

Askeri Rüşdiye Nedir? Askeri Rüşdiye Hakkında Kısaca Bilgi

Askeri Rüşdiye Terimi Hakkında Bilgiler

Askeri RüşdiyeOsmanlıca Terimi Olarak Askeri Rüşdiye:
Askeri ortaokul.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box İhramcı: Hacıların Kâbe'ye giderken giydiği ve geniş beyaz yünlü çarşaftan ibaret olan ihram'ı üreten kişi. devam et

  box Levend: Osmanlı'da deniz askeri. devam et

  box Darül Kurra: Cami, mescit gibi yerlerin hemen yanında yapılan kuran okuma yeri. devam et

  box Arazi-i seniyye: Saltanat makamını işgal edenlere ait toprak. devam et

  box Harim: Camilerde ibadetin gerçekleştirildiği ana mekân. Belirli kısıtlamaların olduğu mekândır. devam et

  box İstikraz: Ödünç alma. devam et

  box Şehzade: Padişah oğlu veya padişah ailesinden olan diğer erkeklerin oğullarından biri. devam et

  box Serdarıekrem: Padişah sefere katılmadığı zaman ordu baş kumandanı olarak seferi idare eden sadrazama verilen ünvan. devam et