Eğitim Sitesi

Asit-Baz Çifti Nedir? Asit-Baz Çifti Hakkında Kısaca Bilgi

Asit-Baz Çifti Terimi Hakkında Bilgiler

Asit-Baz ÇiftiKimya Terimi Olarak Asit-Baz Çifti:
Asit ile bundan proton kaybetmesi sonunda oluşan bazın oluşturduğu çift.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Mineral: 1- Anorganik tepkimelerle oluşmuş, belirli bir kimyasal yapısı olan doğal bileşikler. 2- Belirli bir bileşimi olan bazı kendine has kristal şekle v devam et

  box İşlevsel grup: Molekülün kimyasal tepkimeye katılan kısmı. devam et

  box Çok atomlu iyon: Kovalent bağlı iki ya da daha fazla atomun oluşturduğu iyon. devam et

  box Hidroliz: 1-Bir tuzun suda çözünerek kendisini oluşturan asit veya baza ayrışmasına hidroliz denir. 2-Bir tuzun anyon ve katyonunun suyla tepkimeye g devam et

  box Oksit: Elementlerin oksijenle oluşturmuş oldukları bileşiklere oksit denir. Flor ve soygazlar oksit oluşturmazlar. Genellikle metallerin oksitlerine bazik ok devam et

  box Boyle Kanunu: Sabit sıcaklıktaki bir miktar gazın hacmi ile basıncı ters orantılıdır. devam et

  box Sulu Çözelti: Çözücüsünün su olduğu çözelti. devam et

  box Termit reaksiyon: Bir metal oksitin alüminyumla indirgenmesi. devam et