Eğitim Sitesi

Asit-Baz Çifti Nedir? Asit-Baz Çifti Hakkında Kısaca Bilgi

Asit-Baz Çifti Terimi Hakkında Bilgiler

Asit-Baz ÇiftiKimya Terimi Olarak Asit-Baz Çifti:
Asit ile bundan proton kaybetmesi sonunda oluşan bazın oluşturduğu çift.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Solvent: Çözücü. devam et

  box Ketonlar: Karbonil grubunda iki alkil grubu bağlanmış bulunan ve aynı karbon sayılı aldehitlerle izomer olan organik bileşiklerdir. devam et

  box Alkoksit İyonu: Alkolün konjuge bazı. devam et

  box Derişik Çözelti: Başka bir çözeltiye göre çözüneni çok olan çözelti. devam et

  box Katalitik: Reaksiyon hızını değiştirmeyle ilgili olan. devam et

  box Alaşım: İki ya da daha fazla metalin eritildikten sonra karıştırılması ve soğutulmasıyla elde edilen homojen katı karışım. devam et

  box Bileşik Formülü: Bileşikteki elementlerin cins ve sayısını belirten formül. Bir bileşikte atomların birleşme oranlarını gösteren en basit formül. devam et

  box Molekül Kütlesi: Molekül formülünde bulunan elementlerin atom sayısı ile atom kütlelerinin çarpımının toplamı. devam et