Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Asit Anhidrit Nedir? Asit Anhidrit Hakkında Kısaca Bilgi

Asit Anhidrit Terimi Hakkında Bilgiler

Asit AnhidritKimya Terimi Olarak Asit Anhidrit:
Susuz asit.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Rezonans (çok merkezli bağ): 1-Bir molekülün değişik şekillerde gösterimine rezonans adı verilir. 2-Elektron delokalizasyonunun farklı Lewis yapılarıyla gösterildiği yapılar. devam et

  box Hidrofil: Suyu seven. devam et

  box Baz: Suda çözünürken çözeltiye hidroksit (OH-) iyonları veren madde. devam et

  box Elektrot: 1-Elektron alışverişinin gerçekleştiği iletken levhalardır. Anot (+) ve Katot (-) olmak üzere ikiye ayrılır. 2-Yüzeyindeki maddeyle çözeltideki mad devam et

  box Çökelme Reaksiyonu: Sonucunda çökelti oluşan reaksiyonlardır. devam et

  box Polimerizasyon: Monomer moleküllerden polimerlerin oluşturulması. devam et

  box Nötürleşme: 1- Asitler bazlarla birleşerek tuz ve su oluştururlar. Bu olaya nötürleşme denir. 2- Asit ve bazın, eş değerlik kuralı uyarınca tepkimeye gir devam et

  box Simya: Doğanın ilkel yollarla araştırılması. devam et