Eğitim Sitesi

Aşiret Nedir? Aşiret Hakkında Kısaca Bilgi

Aşiret Terimi Hakkında Bilgiler

Aşiretİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Aşiret:
Dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok boydan oluşan, yapısındaki aileler arasında toplum, ekonomi, din, kan veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluk, oymak.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Saylav: 1- Milletvekili. 2- Seçmek, saymak, hesaba katmak. devam et

  box Teçhizat: Silah dışındaki savaş gereçleri, donatı. devam et

  box Evrensel: Bütün insanlığı ilgilendiren, Âlemşümul. devam et

  box Gürlük: Mutluluk. devam et

  box Vuku: Olma, meydana gelme. devam et

  box Liberalizm: Toplum ve devlette serbestliğin en geniş ölçüde uygulanmasını savunan siyasi ve iktisadi görüş. devam et

  box Fetva: 1- İslam hukuku ile ilgili bir sorunun dinî hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, şeyhülislam veya müftü tarafından verilebilen belge. 2- Eski devam et

  box Tevcih: 1- Yöneltme. 2- Aşama, makam, mevki verme, terfi ettirme. devam et