Eğitim Sitesi

Asimptot Nedir? Asimptot Hakkında Kısaca Bilgi

Asimptot Terimi Hakkında Bilgiler

AsimptotMatematik-Geometri Terimi Olarak Asimptot:
1- Düzlemsel bir eğriye sonsuzda teğet olacak biçimde çizilebilen doğru veya eğri.

2- Hiperbolü sonsuzda kesen köşegen.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Birleşim Kümesi: İki kümenin tüm elemanlarının oluşturduğu kümedir. devam et

  box Kesir: Bütünün eş parçalarından bir veya birkaçını gösteren sayıdır. devam et

  box Kilo Litre: Litrenin 1000 katına kilolitre denir."kl" biçiminde yazılır. devam et

  box Oran: Aynı ölçü birimi ile ölçülen niceliklerin karşılaştırılmasına denir. a ve b reel sayılarının en az biri sıfırdan farklı olmak şartıyla a / b ye, a devam et

  box Kuvvet: 1- Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=2³ denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. 2- Bir P nokt devam et

  box Eşitsizlik: Bir çokluğun bir diğerinden küçük, küçük ya da eşit, büyük, büyük ya da eşit olduğunu bildiren önerme. devam et

  box Eşit Olmayan Kümeler: Tamamen aynı elemanlardan oluşmayan kümelere eşit olmayan kümeler denir. devam et

  box Tanjant: Bir dik üçgende, bir dar açının karşısındaki dik kenar uzunluğunun açıya komşu dik kenar uzunluğuna oranı. devam et