Eğitim Sitesi

Asfalt Nedir? Asfalt Hakkında Kısaca Bilgi

Asfalt Terimi Hakkında Bilgiler

AsfaltBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Asfalt:
Katran, Bitüm.

 

AsfaltTrafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Asfalt:
Ana maddesi katran olan ve yolların kaplanmasında kullanılan karışım.

 

  Benzer Trafik ve İlk Yardım Terimleri:

  box Amme: Kamu, devlet. Herkese ait olan, genel olan. devam et

  box Müdür: İdare eden, yöneten. devam et

  box Aleniyet İlkesi: Kamuya ait işlevin halkın bilgisi içinde yapılması ilkesi. devam et

  box Kamp / Dinlenme Evi: Dernek, vakıf, sendika, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve benzerlerine ait dinlenme, konaklama ve eğlence amacıyla açılan ve sadece kend devam et

  box Vaziyet Planı: Yapılacak yapının parsel içindeki durumunu gösteren bir plandır. Yapının parsel sınırlarına olan mesafeleri ile arazi üzerindeki dış ebatlarını ve yap devam et

  box Kamu Gücü: Kural koyma, buyurma, kolluk ve silah, parasal erk gibi devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin sahip oldukları erklerin tümü. devam et

  box Performans Denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve programların plânlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarında ekonomikliğin, verimliliğin devam et

  box Meskun Bina: Ticari amaç gözetmeksizin bir ya da birkaç insanın iş zamanı dışında barınma, dinlenme, uyuma amacıyla ikamet ettiği, imar planında bu amaca ayrılmış devam et