Eğitim Sitesi

Asetilen Kaynağı Nedir? Asetilen Kaynağı Hakkında Kısaca Bilgi

Asetilen Kaynağı Terimi Hakkında Bilgiler

Asetilen KaynağıKimya Terimi Olarak Asetilen Kaynağı:
Asetilen (yanıcı gaz), oksijenle (yakıcı gaz) yandığında 3000 °C luk bir sıcaklık elde edilir. Bu sıcaklığın oluştuğu yerde kaynak çubuğu kullanılarak kaynak yapılmasını sağlayan sistem.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Coulomb Kuvvetleri: Aynı yüklü tanecikler arasında itme kuvveti veya zıt yüklü tanecikler arasında çekme kuvveti Coulomb kuvvetleri olarak adlandırılır. devam et

  box Çözünürlük: 1-Belirli bir sıcaklıkta sabit hacimdeki bir çözücüde doymuş bir çözelti elde etmek için çözünen maddenin miktarı. 2-Belirli sıcaklık ve basınçta 1 devam et

  box Çözünen: Bir çözeltinin miktar olarak az bulunan bileşenleri. devam et

  box Basınç Kuvveti (F): Bütün yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç kuvveti denir. devam et

  box Aufbau Kuralı: Elektronların atomdaki orbitallere en düşük enerjili orbitalden başlayarak yerleşmesi kuralıdır. İlk olarak en düşük enerjili 1s orbitalinin dolup, so devam et

  box Fenil Grubu: Benzenden bir H atomunun ayrılmasıyla oluşan, C6H5- formülündeki grup. devam et

  box Asit Anhidrit: Susuz asit. devam et

  box Katalitik Etki: Bir kimyasal tepkimenin katalizörler tarafından hızlandırılması. devam et