Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Asetilen Kaynağı Nedir? Asetilen Kaynağı Hakkında Kısaca Bilgi

Asetilen Kaynağı Terimi Hakkında Bilgiler

Asetilen KaynağıKimya Terimi Olarak Asetilen Kaynağı:
Asetilen (yanıcı gaz), oksijenle (yakıcı gaz) yandığında 3000 °C luk bir sıcaklık elde edilir. Bu sıcaklığın oluştuğu yerde kaynak çubuğu kullanılarak kaynak yapılmasını sağlayan sistem.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Bağlanma Enerjisi: 1-Bir atomun çekirdeğindeki proton ve nötron gibi atom altı taneciklerini bir arada tutan enerjidir. 2- Kütle azalmasına karşılık gelen ve çekirdek o devam et

  box Çökelme Reaksiyonu: Sonucunda çökelti oluşan reaksiyonlardır. devam et

  box Organik Kimya: 1-Karbon elementinin hidrojenli bileşiklerini inceleyen kimya dalına organik kimya adı verilir. 2-Temelinde karbon bulunduran (karbonatlar ve karbo devam et

  box Yağ: Yağ asitlerinin gliserinle oluşturduğu madde. devam et

  box Sekonder Alkoller: -OH grubunun bağlı olduğu C atomuna bir tane H ve iki tane alkil grubu bağlı ise bu alkol sekonder ikincil alkoldür. devam et

  box Brönsted asidi: Proton verici. Sulu çözeltilerinde H+ oluşturan asit. devam et

  box Akım Şiddeti: Elektrik yüklerinin akış hızı. devam et

  box Karbanyon: Karbon atomunun üzerinde pozitif yükün olduğu yapılar. devam et