Eğitim Sitesi

Asal Sayılar Nedir? Asal Sayılar Hakkında Kısaca Bilgi

Asal Sayılar Terimi Hakkında Bilgiler

Asal SayılarMatematik-Geometri Terimi Olarak Asal Sayılar:
1 ve kendisinden başka hiçbir sayma sayısı ile bölünemeyen 1 den büyük tam sayılara asal sayılar denir. {2,3,5,7,11,…} kümesinin elemanları birer asal sayıdır. 2 den başka çift asal sayı yoktur.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box : Her bakımdan tıpatıp aynı veya birbirine çok benzeyen iki nesneden her biri. devam et

  box Tek Sayı: 2n - 1 genel ifadesiyle belirtilen tam sayılardır. Diğer bir ifade ile 2 ile bölündüğünde kalanı 1 olan tam sayılara tek sayı denir. Tek sayılar kümes devam et

  box Dik Açı: Ölçüsü 90° derece olan açıdır. devam et

  box Permütasyon: 1. Bir küme elemanlarının belli bir sıraya göre dizilişlerinin her birine "bir permütasyon" denir. 2. n elemanlı bir kümeden seçilen r tane elemanı devam et

  box Hektar: 10.000 metrekarelik alan ölçme birimi. devam et

  box Bağımlı Olay: İki veya daha fazla olayın gerçekleşmesinin bir birine bağlı olması, bir olayın sonucunun diğer olayın sonucunu etkilemesi. devam et

  box Dönüm: 1000 metrekarelik alan ölçme birimi. devam et

  box Saniye: 1 dakikalık sürenin altmışta birine saniye denir ve "sn" ile gösterilir. devam et