Eğitim Sitesi

Asakir-i Mansure-i Muhammediye Nedir? Asakir-i Mansure-i Muhammediye Hakkında Kısaca Bilgi

Asakir-i Mansure-i Muhammediye Terimi Hakkında Bilgiler

Asakir-i Mansure-i MuhammediyeTarih Terimi Olarak Asakir-i Mansure-i Muhammediye:
Yeniçeri Ocağı'nın 1826 yılında kaldırılmasından sonra II. Mahmut tarafından kurulan ordudur. Sözcük anlamı, "Muhammet'in muzaffer orduları"dır. Avrupa tarzında oluşturulan, subay ve eğitmenleri Avrupa'dan getirilen modern bir ordudur.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Mesih: Hz. İsanın adlarından biridir. devam et

  box Zekat: Müslümanlarca farz olan vergi. İslamın beş şartından biridir. 96 gram altın ya da buna eşdeğer mal ya da para zekat olarak her yıl muhtaç olan kimse devam et

  box Hiyeroglif: Şekil ve resimlerden oluşan yazıya verilen addır. devam et

  box Alak: Pıhtılaşmış kan. İnsanın yaratılış safhalarından olan aşılanmış yumurta, hücre, embriyo devam et

  box Etnik: Herhangi bir kavme ait, kavimle ilgili. Soy, köken, milletle ilgili olan. devam et

  box Muhaderat: Namuslu. devam et

  box Fütüvvet: Alçakgönüllülük, yiğitlik, eliaçıklık,başkalarını sevmek, dünya malına önem vermemek, hoşgörü vb. gibi ahlaki temellere dayanan, Anadolu'da XIII. yüzy devam et

  box Yasama: Yasa yapma. Bu görev ülkemizde TBMM'ye aittir. devam et