Eğitim Sitesi

Asakir-i Mansure-i Muhammediye Nedir? Asakir-i Mansure-i Muhammediye Hakkında Kısaca Bilgi

Asakir-i Mansure-i Muhammediye Terimi Hakkında Bilgiler

Asakir-i Mansure-i MuhammediyeTarih Terimi Olarak Asakir-i Mansure-i Muhammediye:
Yeniçeri Ocağı'nın 1826 yılında kaldırılmasından sonra II. Mahmut tarafından kurulan ordudur. Sözcük anlamı, "Muhammet'in muzaffer orduları"dır. Avrupa tarzında oluşturulan, subay ve eğitmenleri Avrupa'dan getirilen modern bir ordudur.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Bizar: Tedirgin, bezmiş, usanmış, bezginlik getirmiş. devam et

  box Ulus: Siyasal olarak örgütlenmiş biçimde ve belli bir toprak üzerinde bir arada yaşayan, ekonomik yaşam, dil, tarih, ruhsal yapı ve kültürel özellikler yönü devam et

  box Patriarkal: Ataerkil. devam et

  box Hümanizma: İnsancılık, insan ve doğa sevgisi, insanları sevme ülküsü. Ortaçağın skolâstik düşünüşüne karşı XVI. yüzyıl Avrupasında doğan ve gelişen felsefe, bili devam et

  box Haşiyeitecrit: Sahnıseman medreselerinde bir bölüm. devam et

  box Parlamento: Belirli sürelerle ve belirli bir süre için, yurttaşların oylarıyla seçilen milletvekillerinin oluşturduğu, ülkenin yasalarını yapan, devlet bütçesini devam et

  box Özerklik: Bir topluluğun kendisini bazı koşullar altında idare etme hakkı. Genelde ana devlete bağlı fakat kendi kurallarını da uygulayabilme özelliği. devam et

  box Rum: Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimselere verilen ad. devam et