Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Asakir-i Mansure-i Muhammediye Nedir? Asakir-i Mansure-i Muhammediye Hakkında Kısaca Bilgi

Asakir-i Mansure-i Muhammediye Terimi Hakkında Bilgiler

Asakir-i Mansure-i MuhammediyeTarih Terimi Olarak Asakir-i Mansure-i Muhammediye:
Yeniçeri Ocağı'nın 1826 yılında kaldırılmasından sonra II. Mahmut tarafından kurulan ordudur. Sözcük anlamı, "Muhammet'in muzaffer orduları"dır. Avrupa tarzında oluşturulan, subay ve eğitmenleri Avrupa'dan getirilen modern bir ordudur.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Devrim (İhtilal): Bir toplumun yaşamında önemli işlevi olan kurumların hızlı ve geniş kapsamlı bir biçimde kökten değiştirilmesi ya da yenileştirmesi olarak tanımlana devam et

  box Sünnî: Hz. Muhammed'in yolunda giden, dört imamdan birinin mezhebinden olan kimse. (Dört İmam: Ebu Hanife, Safî, Malik, Hanbel). devam et

  box Hazine: Devletin bütün parası ve malvarlığının toplamı. devam et

  box Keşif: Düşmanın durumunu anlamak üzere gönderilen kol. devam et

  box Teessüs: Kurulma, yerleşme, kökleşme. devam et

  box Gulam (Köle): Savaşlarda ganimet olarak alınan genç erkek tutsaklardır. Büyük Selçuklu Devleti'nde gulam olarak orduya alınır ve sıkı bir eğitimdem geçirildikten s devam et

  box Zekat: Müslümanlarca farz olan vergi. İslamın beş şartından biridir. 96 gram altın ya da buna eşdeğer mal ya da para zekat olarak her yıl muhtaç olan kimse devam et

  box Ümera: Yüksek rütbeli subaylar ve sancak beyleri için kullanılan unvan. (Emir'in çoğulu). Beyler, amirler. devam et