Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Arrhenius Teorisi Nedir? Arrhenius Teorisi Hakkında Kısaca Bilgi

Arrhenius Teorisi Terimi Hakkında Bilgiler

Arrhenius TeorisiKimya Terimi Olarak Arrhenius Teorisi:
Arrhenius'a göre asit; sulu çözeltilerine H+ iyonları verebilen baz ise; OH- iyonları verebilen maddelerdir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Charles Kanunu: Sabit basınç altında bir miktar gazın, hacmi ile mutlak sıcaklığı doğru orantılıdır. devam et

  box Elektroliz: 1-Bir maddenin sıvılaştırılmış halinde ya da elektrolit çözeltisinde, elektrik akımı yardımı ile kendi bileşenlerine ayrıştırılması. 2-Elektrik akı devam et

  box Pozitron parçacığı: Radyoaktif bir elementin çekirdeğindeki bir protonun bir nötrona dönüşmesi ile açığa çıkan pozitif yüklü elektron. devam et

  box Yükseltgenme Tepkimesi: Molekül veya iyondaki atomların yükseltgenme sayısını arttıran tepkime. devam et

  box Poli: Çok. devam et

  box Nişasta: Suda çözünmeyen kompleks karbonhidrat. (Bitkiler tarafından fazla glikozu depolamak için kullanılır. ) devam et

  box Standart sıcaklık ve basınç: 273,15 K veya 0°C ve 101,33 kPa veya 1 atm (760 mmHg). devam et

  box Nötürleşme reaksiyonu: Asitlerle, bazlar arasında oluşan reaksiyonlar. devam et