Eğitim Sitesi

Arktrik Bölge Nedir? Arktrik Bölge Hakkında Kısaca Bilgi

Arktrik Bölge Terimi Hakkında Bilgiler

Arktrik BölgeCoğrafya Terimi Olarak Arktrik Bölge:
Kuzey kutup bölgesi.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Kıyı Topografyası: Yeraltı ve yerüstü sularının, aşınmaya karşı dirençsiz, kolay eriyebilen kayaları eriterek oluşturduğu şekil topluluğu. devam et

  box Oksidatif Çözülme: Oksidasyon ile olan çözülme. devam et

  box Popülasyon: En basit tanımıyla popülasyon, aynı türe ait bireylerden oluşan organizmalar topluluğudur. Bu organizmalar belirli bir mekânda yaşarlar ve yaşadıkları devam et

  box Yöre: Bölüm içerisinde farklı özelliklere sahip, bölümden daha küçük birimlerdir. Iğdır Yöresi, Göller Yöresi, Menteşe Yöresi gibi. devam et

  box Deformasyon: Biçimi bozulma, biçimsizleşme. Şeklini bozma. devam et

  box Kırsal: Kıra ait. Şehir dışanda kalan yerlere ait. devam et

  box Hipsometrik Harita: Kara yüzeyindeki yükseltilerin gösterildiği fiziki haritalar. devam et

  box Vejetasyon: Bir bölgedeki bitki topluluğunun meydana getirdiği örtü. Orman, bozkır, çayırlık birer bitki örtüsüdür. devam et