Oyun Siteleri

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerErken Minoa: Girit'te yaklaşık olarak M.Ö. 3000-2000 yılları arasındaki Erken Tunç Çağı seramik dönemi'ne verilen ad.

  terimlerEustyl: Sütunlar arasındaki 2 ¼ alt sütun çapına eşit "iyi" açıklık.

  terimlerExcubitor: Roma İmparatorluğu'nda saray muhafızlarına verilen ad.

  terimlerExedra: Heykel altlıklarını kapsayan ve aynı zamanda oturma yeri olarak da kullanılan, dikdörtgen ya da yarım daire biçimli açık girinti.

  terimlerEyvan: Üç tarafı ve üstü kapalı, bir tarafı bütün genişliği ile bir avluya ya da diğer bir mekana açılan yapı birimi.

  terimlerEyvan Tipi Türbe: Gövde bölümü eyvan biçiminde olan bir grup Anadolu mezar anıtına verilen ad.

  terimlerFascia: İon ve Korinth düzenlerinde Architravın (baştaban) hafifçe öne çıkan yatay bölümleri.

  terimlerFeodus: Roma İmparatorluğu'nda tabilik anlaşmasına verilen ad.

  terimlerFevkâni: Bulunduğu yerin eğimi ya da çevresindeki yapıların durumu yüzünden, bir alt yapı üzerine oturtulan camiler için kullanılan bir terim. Yüks

  terimlerFibula: Daha ziyade kemikten yapılmış ziynet eşyalarına verilen ad.

  terimlerFilistîler: M.Ö. XIII. ve XII. yüzyıllarda Anadolu ve Ege'den gelip Mısır ve Levant'ı işgal eden kavimlere verilen ad.

  terimlerFizyokratlar: Fransız filozoflarından ve resmi görevlilerinden oluşan gruba verilen ad. Bu grup XVIII. yüzyılın ortasında yönetimin rasyonelleşmesinde ve

  terimlerFoederati (Gentili): Roma İmparatorluğu sınırları içine yerleştirildikten sonra orduya kabul edilen paralı barbar askerlere verilen ad.

  terimlerFonem: Bir dilde anlam ayrılığı yaratan en küçük ses birimine verilen ad.

  terimlerFonetik Benzeşme: Kullanımda ya da kökeninde birbirine benzeyen seslere verilen ad.

  terimlerForum: 1- Antik Roma kentlerinde, kent merkezinde yer alan, içindeki ve çevresindeki yapılarla Yunan kentlerindeki agora ile aynı işlevi taşıyan alan.

  terimlerFresk: Yaş sıva üstüne boya ile yapılan resim ve süsleme.

  terimlerFriz: İon düzeninde üst yapının kabartmalı ya da bezemeli orta bölümü. Bir şerit gibi uzunlamasına gelişen bezemelere verilen ad.

  terimlerGamalı Haç (Swastika): Kollarının uçları saat ibresi yönünde, dik açı yaparak kıvrılmış eşit kollu haç.

  terimlerGanimedes: Mitolojiye göre, ölümlü insanların en güzeli sayılan yakışıklı genç. Ganimedes'i baş tanrı Zeus kartal kılığına girerek kaçırmış

  terimlerGeç Minoa: Girit'te yaklaşık olarak M.Ö. 1650 ile M.Ö. 1450 yılları arasındaki 'Seramik Dönemi'ne verilen ad. Bu dönemde Girit Adası Yunanlıların ege

  terimlerGeison: Kornişin Grekçe adı.

  terimlerGens: Roma'nın krallık döneminde, 'Populus Romanus'u meydana getiren en küçük birlik olan klan'lara verilen ad.

  terimlerGerusia: Sparta'da otuz kişiden oluşan yaşlılar danışma meclisine verilen ad.

  terimlerGimnosofist: Yunanlılar tarafından 'çıplak filozoflar' anlamında Hindistanlı ya da Etiyoplı kutsak kişilere verilen ad.

  terimlerGladyatör: Arenalarda Roma Dönemi'nde hayvanlar ya da insanlarla ölümüne dövüştürülen savaşçılar.

  terimlerGnostik: Sıradan müminlerin inandığı dinin arkasında, daha yüksek olan, sadece 'bilenlerin' (=Yun. gnô) ulaşabileceği başka bir isim katmanının bu

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   4 5 6 7 8 9 10   SONRAKİ   »»

  Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 566

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın