Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Erken Minoa:Girit'te yaklaşık olarak M.Ö. 3000-2000 yılları arasındaki Erken Tunç Çağı seramik dönemi'ne veril devam

terimler Eustyl:Sütunlar arasındaki 2 ¼ alt sütun çapına eşit "iyi" açıklık. devam

terimler Excubitor:Roma İmparatorluğu'nda saray muhafızlarına verilen ad. devam

terimler Exedra:Heykel altlıklarını kapsayan ve aynı zamanda oturma yeri olarak da kullanılan, dikdörtgen ya da ya devam

terimler Eyvan:Üç tarafı ve üstü kapalı, bir tarafı bütün genişliği ile bir avluya ya da diğer bir mekana açılan devam

terimler Eyvan Tipi Türbe:Gövde bölümü eyvan biçiminde olan bir grup Anadolu mezar anıtına verilen ad. devam

terimler Fascia:İon ve Korinth düzenlerinde Architravın (baştaban) hafifçe öne çıkan yatay bölümleri. devam

terimler Feodus:Roma İmparatorluğu'nda tabilik anlaşmasına verilen ad. devam

terimler Fevkâni:Bulunduğu yerin eğimi ya da çevresindeki yapıların durumu yüzünden, bir alt yapı üzerine oturtulan devam

terimler Fibula:Daha ziyade kemikten yapılmış ziynet eşyalarına verilen ad. devam

terimler Filistîler:M.Ö. XIII. ve XII. yüzyıllarda Anadolu ve Ege'den gelip Mısır ve Levant'ı işgal eden kavimlere ver devam

terimler Fizyokratlar:Fransız filozoflarından ve resmi görevlilerinden oluşan gruba verilen ad. Bu grup XVIII. yüzyılın devam

terimler Foederati (Gentili):Roma İmparatorluğu sınırları içine yerleştirildikten sonra orduya kabul edilen paralı barbar asker devam

terimler Fonem:Bir dilde anlam ayrılığı yaratan en küçük ses birimine verilen ad. devam

terimler Fonetik Benzeşme:Kullanımda ya da kökeninde birbirine benzeyen seslere verilen ad. devam

terimler Forum:1- Antik Roma kentlerinde, kent merkezinde yer alan, içindeki ve çevresindeki yapılarla Yunan kent devam

terimler Fresk:Yaş sıva üstüne boya ile yapılan resim ve süsleme. devam

terimler Friz:İon düzeninde üst yapının kabartmalı ya da bezemeli orta bölümü. Bir şerit gibi uzunlamasına geliş devam

terimler Gamalı Haç (Swastika):Kollarının uçları saat ibresi yönünde, dik açı yaparak kıvrılmış eşit kollu haç. devam

terimler Ganimedes:Mitolojiye göre, ölümlü insanların en güzeli sayılan yakışıklı genç. Ganimedes'i baş tanrı Zeus ka devam

terimler Geç Minoa:Girit'te yaklaşık olarak M.Ö. 1650 ile M.Ö. 1450 yılları arasındaki 'Seramik Dönemi'ne verilen ad. devam

terimler Geison:Kornişin Grekçe adı. devam

terimler Gens:Roma'nın krallık döneminde, 'Populus Romanus'u meydana getiren en küçük birlik olan klan'lara veri devam

terimler Gerusia:Sparta'da otuz kişiden oluşan yaşlılar danışma meclisine verilen ad. devam

terimler Gimnosofist:Yunanlılar tarafından 'çıplak filozoflar' anlamında Hindistanlı ya da Etiyoplı kutsak kişilere ver devam

terimler Gladyatör:Arenalarda Roma Dönemi'nde hayvanlar ya da insanlarla ölümüne dövüştürülen savaşçılar. devam

terimler Gnostik:Sıradan müminlerin inandığı dinin arkasında, daha yüksek olan, sadece 'bilenlerin' (=Yun. gnô) ula devam

DİĞER SAYFALAR:

Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 566

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın