Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Provincia:İtalya Yarımadası dışında fethedilmiş toprakların yönetimi için saptanmış birim, bir tür eyalete v devam

terimler Prytaneion:Ocağında sürekli ateş yanan, seçkin yabancıların, yabancı ülkelerden gelen elçilerin, savaşta ya d devam

terimler Psefismata:Ekklesia kararlarına verilen ad. devam

terimler Pteron:Kanadın Hellencesi. Hellen tapınağının her hangi bir yanındaki sütün sırası. devam

terimler Ptolemeioslar:Hellenistik Dönem'de Büyük İskender'in ölümünden sonra Mısır'da kurulmuş olan krallık. devam

terimler Puttini:Sanatsal tasvirlerdeki küçük erkek çocuklara verilen ad. devam

terimler Quaestor:Roma'nın cumhuriyet döneminde hazine yöneticilerine verilen ad. İmparatorluk döneminde ise doğruda devam

terimler Rakursi:Bir nesnenin perspektif kurallarına uygun olarak kısaltılarak gösterilmesi. Örneğin bir resimde tu devam

terimler Rasathane:Gözlemevi. Gökbilimi için kullanılan medrese türü. devam

terimler Realizm:Romantisizme tepki olarak doğmuş, görünen gerçekliği olduğu gibi tuvale aktarmayı amaçlayan sanat devam

terimler Relik:Din büyüklerinden ya da azizlerden kalan kutsal eşyalar ve kutsal emanetler için kullanılmış sözcü devam

terimler Renkli Sır Tekniği:Osmanlılar tarafından uygulanan bir çini tekniği. Bu teknikte boya kullanılmaz. Sırın kendisi renk devam

terimler Res Publica:Latince kelime anlamı 'kamuya ait' demektir. Roma'da ise 'Cumhuriyet' anlamıyla kullanılmıştır. devam

terimler Resim Yazısı (Hiyeroglif):İfade edilen nesnenin resminin ya da doğrudan işaretinin yapıldığı yazı sistemine verilen ad. devam

terimler Revak:Bir yapının önünde yer alan, bir uzun kenarıyla yapıya bitişik, diğer uzun kenarı boyunca sütunlar devam

terimler Reyhanî:Muhakkâk adı verilen yazı çeşidinin küçüğü. devam

terimler Rhapsodes:Ellerindeki değneklerle kenten kente dolaşarak kahramanlık türküleri okuyan insanlara verilen ad. devam

terimler Rhetorik:Eski Yunanistan'da hitabet sanatı. Kimi zengin ve asil ailelerin çocuklarına, o dönemin ünlü hatip devam

terimler Ribat:Kaynağı ileri karakol anlamında olan yarı askeri yapılar. Sonradan, han ve kervansaraylar için geç devam

terimler Rik'a:Türklerin ortaya çıkardığı bir yazı çeşidi. "Mim"lerin gözü kapanmış, "Sin" ve benzeri harflerin d devam

terimler Rokoko:18. yüzyılda ortaya çıkan süslemeci sanat akımı. Resim sanatında saray yaşamından alınan konular ö devam

terimler Roma Dönemi:M.Ö. 30 - M.S. 395 yıllarını kapsayan dönem. devam

terimler Romanesk:Karolenj dönemini izleyen ve Gotik'e geçişi sağlayan dönem. Bu dönem mimarisinde kitlesel görünüm, devam

terimler Romantisizm:18. yüzyıl sonlarında ortaya çıkan ve aklın kurallarına karışt, duyguların yansıtılmasına önem ver devam

terimler Rumî:Türk ve İslam sanatında Batı kökenli süsleme motifi. Yarım palmetlerden türediği ya da hayvansal k devam

terimler Sakıf:Camilerde son cemaat yerinin dışında ek bir bölüm. Özellikle iç avlusu olmayan yapılarda, cemaatın devam

terimler Salbakos:Antik dönemde Babadağ'ın ismi. Bu dağ silsilesi Karia ve Phrygia sınırıdır. devam

DİĞER SAYFALAR:

Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 566

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın