Eğitim Siteleri

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerProvincia: İtalya Yarımadası dışında fethedilmiş toprakların yönetimi için saptanmış birim, bir tür eyalete verilen ad.

  terimlerPrytaneion: Ocağında sürekli ateş yanan, seçkin yabancıların, yabancı ülkelerden gelen elçilerin, savaşta ya da Hellenler arası oyunlarda kazandıklar

  terimlerPsefismata: Ekklesia kararlarına verilen ad.

  terimlerPteron: Kanadın Hellencesi. Hellen tapınağının her hangi bir yanındaki sütün sırası.

  terimlerPtolemeioslar: Hellenistik Dönem'de Büyük İskender'in ölümünden sonra Mısır'da kurulmuş olan krallık.

  terimlerPuttini: Sanatsal tasvirlerdeki küçük erkek çocuklara verilen ad.

  terimlerQuaestor: Roma'nın cumhuriyet döneminde hazine yöneticilerine verilen ad. İmparatorluk döneminde ise doğrudan imparatora bağlı memur durumundayken Const

  terimlerRakursi: Bir nesnenin perspektif kurallarına uygun olarak kısaltılarak gösterilmesi. Örneğin bir resimde tuval yüzeyine dik olarak yerleştirilmiş herh

  terimlerRasathane: Gözlemevi. Gökbilimi için kullanılan medrese türü.

  terimlerRealizm: Romantisizme tepki olarak doğmuş, görünen gerçekliği olduğu gibi tuvale aktarmayı amaçlayan sanat akımı.

  terimlerRelik: Din büyüklerinden ya da azizlerden kalan kutsal eşyalar ve kutsal emanetler için kullanılmış sözcük.

  terimlerRenkli Sır Tekniği: Osmanlılar tarafından uygulanan bir çini tekniği. Bu teknikte boya kullanılmaz. Sırın kendisi renklidir. ılk olarak, levha üzerinde sırları

  terimlerRes Publica: Latince kelime anlamı 'kamuya ait' demektir. Roma'da ise 'Cumhuriyet' anlamıyla kullanılmıştır.

  terimlerResim Yazısı (Hiyeroglif): İfade edilen nesnenin resminin ya da doğrudan işaretinin yapıldığı yazı sistemine verilen ad.

  terimlerRevak: Bir yapının önünde yer alan, bir uzun kenarıyla yapıya bitişik, diğer uzun kenarı boyunca sütunların taşıdığı bir kemer dizisiyle dı

  terimlerReyhanî: Muhakkâk adı verilen yazı çeşidinin küçüğü.

  terimlerRhapsodes: Ellerindeki değneklerle kenten kente dolaşarak kahramanlık türküleri okuyan insanlara verilen ad.

  terimlerRhetorik: Eski Yunanistan'da hitabet sanatı. Kimi zengin ve asil ailelerin çocuklarına, o dönemin ünlü hatipleri rhetorik dersi verirlerdi.

  terimlerRibat: Kaynağı ileri karakol anlamında olan yarı askeri yapılar. Sonradan, han ve kervansaraylar için geç döneme kadar kullanılan yerleşik bir teri

  terimlerRik'a: Türklerin ortaya çıkardığı bir yazı çeşidi. "Mim"lerin gözü kapanmış, "Sin" ve benzeri harflerin dişleri kalkmış, noktalar çizgilere

  terimlerRokoko: 18. yüzyılda ortaya çıkan süslemeci sanat akımı. Resim sanatında saray yaşamından alınan konular ön plana geçmiş, heykeller dekoratif am

  terimlerRoma Dönemi: M.Ö. 30 - M.S. 395 yıllarını kapsayan dönem.

  terimlerRomanesk: Karolenj dönemini izleyen ve Gotik'e geçişi sağlayan dönem. Bu dönem mimarisinde kitlesel görünüm, ağır bir taş işçiliği ve kaba oranla

  terimlerRomantisizm: 18. yüzyıl sonlarında ortaya çıkan ve aklın kurallarına karışt, duyguların yansıtılmasına önem veren sanat akımı.

  terimlerRumî: Türk ve İslam sanatında Batı kökenli süsleme motifi. Yarım palmetlerden türediği ya da hayvansal kökenli olduğu araştırıcılarca tartı

  terimlerSakıf: Camilerde son cemaat yerinin dışında ek bir bölüm. Özellikle iç avlusu olmayan yapılarda, cemaatın hava şartlarından korunması amacına y

  terimlerSalbakos: Antik dönemde Babadağ'ın ismi. Bu dağ silsilesi Karia ve Phrygia sınırıdır.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   14 15 16 17 18 19 20   SONRAKİ   »»

  Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 566

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın