Oyun Siteleri
27 Ekim 2016 Perşembe

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüKadmos Dağı : Honaz Dağı’nın antik ismi. Mitolojiye göre, Kadmos aynı zamanda toprak... devam et

  terimler sözlüğüKalem İşi : Yapıların genellikle iç yüzeylerinin bezenmesinde kullanılan bir süsle... devam et

  terimler sözlüğüKalkolitik Çağ : Bakırtaş Çağı’na verilen ad. Khalkos=Bakır ve Lithos=Taş sözcüklerinde... devam et

  terimler sözlüğüKanalis : İon başlığında abaküsün altında iki volütü birleştiren dış ya da içbük... devam et

  terimler sözlüğüKaranlık Çağlar (Hıristiyan) : Genel olarak Batı Roma İmparatorluğu’nun M.S. V. yüzyılda yıkılmasında... devam et

  terimler sözlüğüKaranlık Çağlar (Yunan) : Yunan tarihinin, M.Ö. XII. yüzyılda Miken saraylarının yıkılmasından s... devam et

  terimler sözlüğüKaria Bölgesi : Antik dönemde Batı Anadolu’da kıyı kesimde Köyceğiz ve Dalaman (İndus)... devam et

  terimler sözlüğüKarolenj : Charlamange (şarlman) döneminde (9. yüzyıl) gelişmiş olan sanat üslubu... devam et

  terimler sözlüğüKarum : Asurlularda büyük ticaret merkezlerine ve limanlara verilen ad.... devam et

  terimler sözlüğüKaryatid : Sütun işlevi gören genç kız heykeli.... devam et

  terimler sözlüğüKasnak : Bir mimari yapıda kubbenin oturduğu ve yapının üslubuna, türüne göre ç... devam et

  terimler sözlüğüKatagogion : Eski Yunanistan’da Epidauros ve Delphoi gibi birkaç yerde rastlanılan ... devam et

  terimler sözlüğüKatakomp : Yeraltı mezarı, Katakomplar, ilk Hıristiyanların gizlice toplanıp ayin... devam et

  terimler sözlüğüKatarizm (Albigensçilik) : Bu isim, Yunanca ‘saf-katıksız’ anlamına gelen ‘Kathar’ sözünden gelme... devam et

  terimler sözlüğüKatedral : Piskoposluk kilisesi. Genellikle boyut açısından normal kiliselerden d... devam et

  terimler sözlüğüKavsara : Portal (taçkapı), mihrap gibi yerlerin yarım kubbeye benzeyen üst bölü... devam et

  terimler sözlüğüKaya Mezarı : Bir yamaçta kayaya oyulmuş bir oda ya da odalardan oluşan, çoğu kez be... devam et

  terimler sözlüğüKemer : Dairesel, örgülü ara taşıyıcı ve bezeme öğesi. Düşey kuvvetleri eğri k... devam et

  terimler sözlüğüKeramik (Seramik) : Erken Neolitik Çağ’da, M.Ö. VII. bin yılın başlarında insanoğlunun doğ... devam et

  terimler sözlüğüKesit : Arkeolojik kazılarda açılan açmaların dört bir yanında oluşan çukur du... devam et

  terimler sözlüğüKesme Taş : Düzenli yontulmuş taş. Hem duvar öğesi hem bezeme için düzenli işlenmi... devam et

  terimler sözlüğüKibyra Conventus : Antik dönemde Phrygia Bölgesi kentlerinin bir kısmını da içine alan Ki... devam et

  terimler sözlüğüKilikia Bölgesi : Antik dönemde Mersin İli sınırlarını içine alan bölge.... devam et

  terimler sözlüğüKlaros : Sparta’da dünyaya gelen her yurttaşa işlenmek üzere verilen toprak par... devam et

  terimler sözlüğüKlasik Arkeoloji : Bu uzmanlık dalı en genel anlatımla, Eski Yunan ve Latin dillerinde ya... devam et

  terimler sözlüğüKlasik Dönem : M.Ö. 480-330 yıllarını içine alan sanatın ulaştığı altın çağı ifade ed... devam et

  terimler sözlüğüKlerukhia : Fakir Yunan yurttaşlarının yaşayabilmesi için oluşturulan kolonilere v... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   7 8 9 10 11 12 13   SONRAKİ   »»

  Arabalı Oyunları Oyna

  Reklamlar

  Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 566

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın