Eğitim Siteleri

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerKadmos Dağı: Honaz Dağı'nın antik ismi. Mitolojiye göre, Kadmos aynı zamanda toprak ana Gaia'nın titan oğludur.

  terimlerKalem İşi: Yapıların genellikle iç yüzeylerinin bezenmesinde kullanılan bir süsleme türü. Boya, taş, ahşap yüzeyler üzerine fırça ile boyanan renkl

  terimlerKalkolitik Çağ: Bakırtaş Çağı'na verilen ad. Khalkos=Bakır ve Lithos=Taş sözcüklerinden türetilmiştir. Anadolu'da daha çok M.Ö. VI bin yılın ilk yarıs

  terimlerKanalis: İon başlığında abaküsün altında iki volütü birleştiren dış ya da içbükey aralık.

  terimlerKaranlık Çağlar (Hıristiyan): Genel olarak Batı Roma İmparatorluğu'nun M.S. V. yüzyılda yıkılmasından sonra ve IX. ya da X. yüzyılda başladığı kabul edilen Ortaçağ'

  terimlerKaranlık Çağlar (Yunan): Yunan tarihinin, M.Ö. XII. yüzyılda Miken saraylarının yıkılmasından sonraki ve VIII. yüzyılda Arkaik Yunanistan'ın doğmasından önceki d

  terimlerKaria Bölgesi: Antik dönemde Batı Anadolu'da kıyı kesimde Köyceğiz ve Dalaman (İndus) Çayına uzanan, iç kesimlerde ise Aydın, Muğla ve Denizli-Tavas İl

  terimlerKarolenj: Charlamange (şarlman) döneminde (9. yüzyıl) gelişmiş olan sanat üslubu.

  terimlerKarum: Asurlularda büyük ticaret merkezlerine ve limanlara verilen ad.

  terimlerKaryatid: Sütun işlevi gören genç kız heykeli.

  terimlerKasnak: Bir mimari yapıda kubbenin oturduğu ve yapının üslubuna, türüne göre çokgen yada yuvarlak olan kaide.

  terimlerKatagogion: Eski Yunanistan'da Epidauros ve Delphoi gibi birkaç yerde rastlanılan konuk evlerine verilen ad. Bu evlerde ya konuklar ya da Epidauros'ta olduğu g

  terimlerKatakomp: Yeraltı mezarı, Katakomplar, ilk Hıristiyanların gizlice toplanıp ayin yaptıkları yerlerdi.

  terimlerKatarizm (Albigensçilik): Bu isim, Yunanca 'saf-katıksız' anlamına gelen 'Kathar' sözünden gelmektedir. Ortaçağ Avrupa'sında Manici sapkın bir gruba verilen addır. İ

  terimlerKatedral: Piskoposluk kilisesi. Genellikle boyut açısından normal kiliselerden daha büyüktür.

  terimlerKavsara: Portal (taçkapı), mihrap gibi yerlerin yarım kubbeye benzeyen üst bölümü.

  terimlerKaya Mezarı: Bir yamaçta kayaya oyulmuş bir oda ya da odalardan oluşan, çoğu kez bezemeli bir fasada sahip mezar tipi.

  terimlerKemer: Dairesel, örgülü ara taşıyıcı ve bezeme öğesi. Düşey kuvvetleri eğri kuvvetlere çevirip kemer ayaklarından zemine taşıyan geçiş elem

  terimlerKeramik (Seramik): Erken Neolitik Çağ'da, M.Ö. VII. bin yılın başlarında insanoğlunun doğada rahatlıkla ve bolca bulunan kilin özelliklerini keşfetmesi ve bu

  terimlerKesit: Arkeolojik kazılarda açılan açmaların dört bir yanında oluşan çukur duvarlarına verilen ad. Kesitler özellikle stratigrafinin okunması ve

  terimlerKesme Taş: Düzenli yontulmuş taş. Hem duvar öğesi hem bezeme için düzenli işlenmiş taş ve bu taşlarla örülmüş duvar tekniği. Çoğunlukla kaplama

  terimlerKibyra Conventus: Antik dönemde Phrygia Bölgesi kentlerinin bir kısmını da içine alan Kibyratis olarak ta adlandırılan bölge yargı merkezi.

  terimlerKilikia Bölgesi: Antik dönemde Mersin İli sınırlarını içine alan bölge.

  terimlerKlaros: Sparta'da dünyaya gelen her yurttaşa işlenmek üzere verilen toprak parçası.

  terimlerKlasik Arkeoloji: Bu uzmanlık dalı en genel anlatımla, Eski Yunan ve Latin dillerinde yazılı kayıtlar bırakan ulusların ürettikleri materyal kültürle ilgilen

  terimlerKlasik Dönem: M.Ö. 480-330 yıllarını içine alan sanatın ulaştığı altın çağı ifade eden dönem. Genellikle, Yunan dehasının en büyük ve en 'saf' ü

  terimlerKlerukhia: Fakir Yunan yurttaşlarının yaşayabilmesi için oluşturulan kolonilere verilen ad.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   7 8 9 10 11 12 13   SONRAKİ   »»

  Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 566

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın