Eğitim Sitesi

Arkeoloji (Kazı Bilim) Nedir? Arkeoloji (Kazı Bilim) Hakkında Kısaca Bilgi

Arkeoloji (Kazı Bilim) Terimi Hakkında Bilgiler

Arkeoloji (Kazı Bilim)Tarih Terimi Olarak Arkeoloji (Kazı Bilim):
Tarih öncesinden ve İlkçağ'dan kalma eserleri bulup ortaya çıkaran onları, sanatsal ve tarihsel olarak inceleyen, tasnifleyen tarihe yardımcı bilimlerden biridir.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Tutanak: Meclis, kurul, mahkeme vb. yerlerde söylenen sözlerin olduğu gibi yazıya geçirilmesi, tutulga, zabıt, zabıtname. devam et

  box Nizamname: Tüzük. Osmanlı Devleti'nde kanunların uygulanmasını gösteren ve bu konudaki emirleri tespit eden kurallar. devam et

  box Köktencilik: Siyasal ilkelerin kökten değiştirilmesini öneren uzlaşmaz öğretidir. devam et

  box Bab-ı Hümayun: Topkapı Sarayı'nın ana giriş kapısıdır. devam et

  box Liberalizm: 1-Bireyin özgür olmasını ve ekonomik güçler arasında özgür yarışmayı, devletin bireyler, sınıflar ve uluslar arasındaki ekonomik ilişkilere karışma devam et

  box Reform: 1. Düzeltme. 2. XVI. yüzyılda Batı Kilisesi'nde gerçekleşen dinsel devrim. Siyasal, iktisadi ve toplumsal etkileriyle Hristiyanlığın üç ana kolundan devam et

  box Halel: Bozma, bozukluk. devam et

  box Maraba: Birinin toprağını işleyerek belli bir oranda üründen pay alan kimse. devam et