Eğitim Sitesi

Arka Bahçe Mesafesi Nedir? Arka Bahçe Mesafesi Hakkında Kısaca Bilgi

Arka Bahçe Mesafesi Terimi Hakkında Bilgiler

Arka Bahçe MesafesiBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Arka Bahçe Mesafesi:
Bina arka cephesinin parsel arka cephesine en yakın uzaklığıdır.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Tranşe: Alt yapı tesislerinin içine yerleştirildiği ve üstünün usulüne göre kapatılarak eski haline getirilmesi gereken her türlü hendek ve çukur kazısı. devam et

  box Amme: Kamu, devlet. Herkese ait olan, genel olan. devam et

  box Temsil Giderleri: Belediyelerin görevleri ile ilgili olmak şartıyla: a) Belde'de başarılı çalışmaları görülenler için toplantılar düzenlenmek. b) Kupa ve benzeri teşvik devam et

  box GSMH: Gayri Safi Milli Hasıla. Genellikle bir yılda, bir ülkenin sahip olduğu kaynaklarla üretilen tüm tamamlanmış malların piyasa değeri. Üretim, gelir ve devam et

  box Kaçak İnşaat: Kendi arsası veya başkasının arsasına (arsa sahibinden inşaat yapmak için muvafakat alarak) belediyeden usulüne uygun inşaat ruhsatı almadan yapılan y devam et

  box Çatı: Yapıların üzerini, akıntılı bir tarzda örtecek malzemeyi taşımak üzere yapılan iskelet. devam et

  box Hesap Verme Sorumluluğu: Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak devam et

  box Federal Sistem: Federe devletler ya da eyaletlerden oluşan devlet yönetim biçimi. devam et