Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Arka Bahçe Mesafesi Nedir? Arka Bahçe Mesafesi Hakkında Kısaca Bilgi

Arka Bahçe Mesafesi Terimi Hakkında Bilgiler

Arka Bahçe MesafesiBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Arka Bahçe Mesafesi:
Bina arka cephesinin parsel arka cephesine en yakın uzaklığıdır.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Zimmet Suçu: Kamu görevlisinin görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zim devam et

  box Tapu Kütüğü: Tapu sicilini oluşturan ve taşınmaz malların üzerindeki ayni ve şahsi hakları gösteren, köy veya mahalle esasına göre tutulan defterlerden her birine devam et

  box Tehlikeli Madde Depoları: Dolum istasyonları dışında patlayıcı, yakıcı, zehirli, radyoaktif, kendi kendine tutuşan maddelerle, yanıcı sıvılar ve kolay ateş alabilen katı maddel devam et

  box Poligon: Nirengi ağına dayalı olarak arazide tesis edilen ve harita yapımında kullanılan, önceden bulundukları yerler hesaplanmış olan ikinci derecede yer kont devam et

  box Yer Altı Su Düzeyi: Taban yatağında biriken yer altı suyunun düzeyi. devam et

  box Kalite Ödülü: Bazı örgütler tarafından saptanmış olan ödül kriterlerini karşılayan kuruluşlara verilen ödül. devam et

  box Parselasyon Plânı: İmar plânının araziye uygulanmasından sonra yapılacak röleve ölçülerine göre boyut değiştirmeyen paftalar üzerinde çizilen, kesin parselasyon durumunu devam et

  box Fihrist: İçindekiler ya da katalog. devam et