Eğitim Sitesi

Aristokrasi Nedir? Aristokrasi Hakkında Kısaca Bilgi

Aristokrasi Terimi Hakkında Bilgiler

AristokrasiTarih Terimi Olarak Aristokrasi:
Soylular topluluğu; ülkenin yönetimini soyluların yürütmesi, ayrıcalıklı kimseler.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Ahitname: Antlaşma belgesi,antlaşma. devam et

  box Hacılar: Burdur yakınlarında, tarih öncesi devirlerden kalma, Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden biridir. devam et

  box Temyiz: Mahkemelerce verilen kararın kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yol. devam et

  box Kubbealtı: Topkapı Sarayı içerisinde, Osmanlı vezirlerinin toplanıp devlet işlerini görüştükleri yerdir. devam et

  box Teşri: Yasama. devam et

  box Doğmatizm: Din ya da otoritelerce, öne sürülen düşünce ve ilkeleri kanıt aramaksızın, incelemeksizin ve eleştirmeksizin doğru sayan anlayıştır. Te devam et

  box Navlun: Gemi kirası. Gemiye yüklenen malın taşınması için istenen ücret. devam et

  box Hicret: Mekkeliler'in baskıları nedeniyle, can güvenlikleri tehlikeye giren Müslümanlar'ın Hz. Muhammet'in isteğiyle 16 Temmuz 622 tarihinde devam et