Oyun Siteleri
22 Ekim 2016 Cumartesi

Areopağ Nedir? Areopağ Hakkında Kısa Bilgi

AreopağTarih Terimi Olarak Areopağ :
İlkçağ'da Atina Kent Devleti'nde krallık yönetiminin yıkılmasından sonra kurulan Aristokratlar (köle sahipleri) meclisidir. Bir tür hükümet görevlisi olan Arhontları seçen ve gerektiğinde onlara danışmanlık yapan meclistir. Areopağ Dönemi'nde devlet biçimi de Aristokratik (köleci) demokrasidir.

 

Benzer Tarih Terimleri :