Eğitim Sitesi

Arâzi-i memlûke Nedir? Arâzi-i memlûke Hakkında Kısaca Bilgi

Arâzi-i memlûke Terimi Hakkında Bilgiler

Arâzi-i memlûkeHukuk Terimi Olarak Arâzi-i memlûke:
mülk; timar toprağı; mülkiyet yolu ile tasarruf olunan yerler

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Müsâvât: eşitlik devam et

  box Damga Harcı: Kamuya ait mal ve hizmetlere vatandaşın katkı payı olarak ödediği vergi. devam et

  box Tapu Sicili: Taşınmazlar üzerindeki haklarını göstermek üzere devletçe tutulan resmi sicildir. devam et

  box Livâ': bayrak; mülkî idarede kazâ ile vilâyet arasında bir derece; sancak devam et

  box Mütalaa: Adli davada bilirkişilerin verdikleri fikirler devam et

  box Yabancı: bir devletin ülkesinde oturan ve o devletin uyruğunu iddia etmek hakkı olmayan kimselerdir. devam et

  box Vekaleten Atama: Geçici olarak görevlendirmek. devam et

  box Sözleşmeden Dönme: Taraflardan birinin, mevcut sözleşmeden cayması; sözleşmeden rücu. devam et