Eğitim Sitesi

Arâzi-i mahmiyye Nedir? Arâzi-i mahmiyye Hakkında Kısaca Bilgi

Arâzi-i mahmiyye Terimi Hakkında Bilgiler

Arâzi-i mahmiyyeOsmanlıca Terimi Olarak Arâzi-i mahmiyye:
Geliri (rakabesi) Hazineye ait bulunan araziden koru, mer'a, yol, pazar yerleri gibi halkın gereksinimlerine ayrılmış yerler.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Divanı Hümayun: Padişahın başkanlığında toplanan ve sadrazam, şeyhülislam gibi yüksek dereceli devlet görevlilerinin katıldığı ve devlet işleri ile halkın sorunlarını devam et

  box Darüşşifa: Şifahane, hastane gibi sağlık kuruluşlarına verilen eski adlardan biri. Sağlık Yurdu. devam et

  box Berat: Osmanlı Devletinde bir göreve tayin ya da unvan verilmesi nedeniyle verilen ferman. devam et

  box Arâzi-i mezrû'a: Ekilen arazi devam et

  box Nafia: İnşaat işleri. devam et

  box Aşçıbaşı: Saray mutfaklarındaki aşçıların başı. devam et

  box Külliye: Medrese, hamam, imaret, şifahane ve çarşı gibi ek yapıları ile birlikte inşa edilen cami. devam et

  box İstikraz: Ödünç alma. devam et