Eğitim Sitesi

Arâzi-i Öşriye Nedir? Arâzi-i Öşriye Hakkında Kısaca Bilgi

Arâzi-i Öşriye Terimi Hakkında Bilgiler

Arâzi-i ÖşriyeHukuk Terimi Olarak Arâzi-i Öşriye:
ürününden onda bir Devlet payı alınan ve üzerinde her türlü mülkiyet tasarrufları bulunan arazi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Lehtar: Senet üzerinde adı yazılı olan kişi. Hamiline veya emrine yazılı senetlerde ise lehtar senedi elinde bulunduran ya da emrinde tutan kişidir devam et

  box Özel haklar: şahıslar ile şahıslar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından,yani özel hukukundan doğan haklard& devam et

  box Muğlak: Flu, anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık devam et

  box Mümtâz: üstün; ayrıcalıklı; imtiyazlı devam et

  box İş'âr: bildirme; yazı ile bildirme; gösterme devam et

  box Menfii Tesbit: Borçlu olmadığının tespiti devam et

  box Arazi-i emiriyye: beytülmâle ait olarak devlet tarafından kişilere dağıtılan yerler, topraklar; beylik arazi devam et

  box Delâlet: gösterme; yol gösterme; kılavuzluk; iz; işaret; aracılık devam et