Eğitim Sitesi

Arazi-İ Emiriyye (Beylik Toprak) Nedir? Arazi-İ Emiriyye (Beylik Toprak) Hakkında Kısaca Bilgi

Arazi-İ Emiriyye (Beylik Toprak) Terimi Hakkında Bilgiler

Arazi-İ Emiriyye (Beylik Toprak)Tarih Terimi Olarak Arazi-İ Emiriyye (Beylik Toprak):
Osmanlı Devleti'nde aslı Beyt-ül Mala (devlet hazinesi) ait olan, tasarruf (kullanım) hakkı kişilere verilen tarla, çayır, yaylak, kışlak, koru vb. özellikteki topraklardır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Şecere: Bir soyun bir ailenin bilinen en eski atasından başlayarakson üyelerine değin bütün bireylerini, bir kökten çıkan ağaç görünümü içinde gösteren çizelg devam et

  box Ferman: 1- Osmanlı padişahlarının yazdığı herhangi bir konu üzerine uyulması gerekli hükümleri taşıyan resmi buyruktur, yazılı padişah emri. 2- Divan taraf devam et

  box Deklerasyon: Bildirme, duyurma, ilan etme. devam et

  box Genosit: Bkz. Soykırım devam et

  box Gamalı Haç: Kimi eski uygarlıkların ve dinlerin (Hitit, Hindu, Budist), genel olarak güneşin simgesi olarak kullandıkları,çağımızda da Nazizm'in simgesi olan, uçl devam et

  box Dizdar: Kale kumandanı. Kale muhafızı. Kale bekçisi. devam et

  box Sikke: Osmanlı Devleti'nde genel kullanımdaki madeni paraya denir. Madenî paralara vurulan damga. devam et

  box Yeniçeri: Osmanlı Devleti'nin sürekli ordusunu oluşturan kapıkulu ocakları örgütlenmesinin en ayrıcalıklı ve en eski sınıfı. Örgütlenmesi I. Murat Dönemi'nin i devam et