Eğitim Sitesi

Arama (Önleme Araması) Nedir? Arama (Önleme Araması) Hakkında Kısaca Bilgi

Arama (Önleme Araması) Terimi Hakkında Bilgiler

Arama (Önleme Araması)Hukuk Terimi Olarak Arama (Önleme Araması):
Suçun işlenmeden önceki aşamasında idarece yürütülen arama biçimi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Halel: bozma; bozukluk; eksiklik; zarar devam et

  box İlk Derece Mahkemesi: Bir uyuşmazlığı (davayı) karara bağlayan mahkeme. devam et

  box Müddeaaleyh: davalı; hakkında dava açılan kişi devam et

  box Mutlak Muvazaa: Tarafların gerçekte herhangi bir muamele yapmayı düşünmedikleri halde, sadece üçüncü şahısları yanıltmak amacıyla, aralarında bir muamele yapılmış gib devam et

  box Takrîr: önerge; anlatma; anlatış; tapuda malını sattığını veya ipotek ettiğini söyleme devam et

  box Ziyade: fazla; çok; aşırı devam et

  box Müddea: davacının dava ettiği şey; dava konusu devam et

  box Müdahalenin men'i: Taşınır veya taşınmaz bir mala karşı yapılan maddi elatma veya sataşmanın, ayni hakka dayanılar devam et