Eğitim Sitesi

Arama (Önleme Araması) Nedir? Arama (Önleme Araması) Hakkında Kısaca Bilgi

Arama (Önleme Araması) Terimi Hakkında Bilgiler

Arama (Önleme Araması)Hukuk Terimi Olarak Arama (Önleme Araması):
Suçun işlenmeden önceki aşamasında idarece yürütülen arama biçimi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Fiil Ehliyeti: Bir kişinin kendi fiil ve işlemleriyle kendi lehine haklar, aleyhine borçlar. fi-l-vâki devam et

  box Mütemekkin: Yerleşen, ikamet eden, sakin olan devam et

  box Yakalama Emri: Çağrıldığı halde mahkemeye gelmeyen kişinin yakalanması için çıkarılan karar. devam et

  box Varant: rehin senedi; umumi mağazaya tevdi edilen mallara ve tahıla ilişkin rehin hakkını gösteren ve bu mallar üzerinde herhangi bir devam et

  box Sınırlı Sorumluluk: Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu. devam et

  box Tefhim: verilmiş olan kararın veya hükmün,duruşmada hazır bulunan taraflara yargıç tarafından sözle bildirilmesi devam et

  box Kanun: Anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından bir şekilde ve bu ad altında tespit edilmiş bulunan genel, sürekli ve soyut hukuk kurallarıdır. devam et

  box Mafevk: üst devam et