Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Arama İzni Nedir? Arama İzni Hakkında Kısaca Bilgi

Arama İzni Terimi Hakkında Bilgiler

Arama İzniHukuk Terimi Olarak Arama İzni:
Yasa dışı ilişkilerle ilgili olarak delil toplamak, zanlı veya suçlu kişileri yakalamak için mahkemece güvenlik güçlerine verilen resmi izin.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Defter-i hakanî idaresi: eskiden taşınmaz mala ilişkin tasarruf işlemlerinin kayıt ve tescil edildiği daire devam et

  box Hukuki Tağyir: Bir kimsenin, kendisine ait olmayan menkul eşyalar üzerinde bazı işlemlerde bulunarak, bu eşyanın niteliğini değiştirmesi devam et

  box Sefir: Elçi, Büyükelçi devam et

  box Muhtariyet: özerklik , bağımsızlık devam et

  box Cem'an: toplam devam et

  box Tedavül: sürüm; elden ele gezme; dolaşma; kullanılma devam et

  box Kaziyye-i muhkeme: kesin hüküm devam et

  box Davayı Nakzen İade Etmek: Bir yargı kararını, yargılama yöntemine ilişkin hükümler bakımından yerinde görmeyip bozarak hükmü veren mahkemeye geri göndermek. devam et