Eğitim Sitesi

Arama İzni Nedir? Arama İzni Hakkında Kısaca Bilgi

Arama İzni Terimi Hakkında Bilgiler

Arama İzniHukuk Terimi Olarak Arama İzni:
Yasa dışı ilişkilerle ilgili olarak delil toplamak, zanlı veya suçlu kişileri yakalamak için mahkemece güvenlik güçlerine verilen resmi izin.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İttihâz: Edinme; edinilme; kabul etme; sayma; tutma; alma devam et

  box İcâre-i müeccele: Sonradan alınacak kira devam et

  box Bilâ kayd ü şart: kayıtsız ve şartsız devam et

  box İhtiva: İçine alma, içinde bulundurma, içerme devam et

  box Riziko: Zarara uğrama tehlikesi, tehlike, zarar ve ziya devam et

  box Davanın Kabulü: Dava dilekçesindeki istemi bütünü ile veya kısmen kabul eden hukuk mahkemesi sonuç kararları. devam et

  box Hapsen Tazyik: Hapisle zorlama, hukuka aykırı hareket edeni uslandırma, hukuka uymaya zorlama hapsi. devam et

  box Takriben: Tahminen, yaklaşık olarak, aşağı yukarı. devam et