Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Aphrodite Nedir? Aphrodite Hakkında Kısaca Bilgi

Aphrodite Terimi Hakkında Bilgiler

AphroditeTarih Terimi Olarak Aphrodite:
Eski Yunan'da güzellik ve aşk tanrıçasıdır.Sembolü güvercin olup, Eski Roma'daki karşılığı Venüs'dür.

 

AphroditeMitoloji Terimi Olarak Aphrodite:
Aşk ve güzellik tanrıçası.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Hars: Kültür. devam et

  box Asır: Yüzyıl. devam et

  box Mezalim: Zulümler, haksızlıklar, kıyımlar. devam et

  box Mağrib: Kuzey Afrika'nın Batı tarafına (Fas, Tunus, Ce-zayir) Osmanlı Devleti'nin verdiği addır. devam et

  box Sami: Hz. Nuh'un oğlu Sam'dan ve onun soyundan türediklerine inanılan, beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranice ve Habeşce konuşan budunlarının toplandığı kol. devam et

  box Mozaik: Küçük boyutlu renkli cam ya da taş parçacıkların ıslak harç içine birbirlerine bitişik olarak yerleştirilmesiyle oluşturulan resim veya bezeli yüzey. devam et

  box Reisülküttap: 1. Osmanlı Dönemi'nde, XVII. yüzyıla değin padişah divanında, divan yazmanlarının başı olan görevliye verilen san. 2. Tanzimattan önceki dönemde Osma devam et

  box Maraba: Birinin toprağını işleyerek belli bir oranda üründen pay alan kimse. devam et