Eğitim Sitesi

Aphrodite Nedir? Aphrodite Hakkında Kısaca Bilgi

Aphrodite Terimi Hakkında Bilgiler

AphroditeTarih Terimi Olarak Aphrodite:
Eski Yunan'da güzellik ve aşk tanrıçasıdır.Sembolü güvercin olup, Eski Roma'daki karşılığı Venüs'dür.

 

AphroditeMitoloji Terimi Olarak Aphrodite:
Aşk ve güzellik tanrıçası.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Çaldıran Savaşı (1514): Doğu Anadolu'ya sahip olmak isteyen Şah İsmail bölgedeki Şii Türkmen aşiretlerini Osmanlı'ya karşı ayaklandırıyordu. Yavuz İran seferi öncesi Dulk devam et

  box Etimoloji: Bir dildeki sözcüklerin hangi kökten geldiğini, ne anlama geldiğini inceleyen dil bilim dalıdır. devam et

  box Reis-ül Etibba: Bugünkü Sağlık Bakanı karşılığında bir deyim. Hekimbaşı Tersane Kolcusuda denir (Kendisinin hekim olması şart). devam et

  box Pangermanizm: Bütün Germen kavimlerini birleştirme politikası. devam et

  box Arşidük: Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan. devam et

  box Ulema: 1- Alimler, bilgi sahibi olanlar. 2- Osmanlılarda bir sınıf olarak belirlenmişti.Sarıklı din bilginleri. devam et

  box Hümanizm (İnsancılık): XIV. yüzyılda Avrupa'da, ortaçağ'ın skolastik düşüncesine karşı doğan ve eski Yunan ve Latin kültürünü en yüksek kültür örneği olarak gören ve onun devam et

  box Protokol: Diplomatik işlerde ve devletler arası ilişkilerde uyulan kurallar. devam et