Eğitim Sitesi

Apameia Nedir? Apameia Hakkında Kısaca Bilgi

Apameia Terimi Hakkında Bilgiler

ApameiaArkeoloji Terimi Olarak Apameia:
Afyon Dinar yakınlarında Hellenistik Dönem'de kurulmuş antik kent.

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box Stylobat: Tapınakta sütunların durduğu platform. devam et

  box Kilikia Bölgesi: Antik dönemde Mersin İli sınırlarını içine alan bölge. devam et

  box Divanî: Türklere özgü hareketli ve girift bir yazı üslubudur. Harfler ve sözcükler birbirlerine kaynaşmıştır. devam et

  box Roma Dönemi: M.Ö. 30 - M.S. 395 yıllarını kapsayan dönem. devam et

  box Nekropol: Antik Yunan ve Roma kentlerinde genellikle kentin dışında yer alan mezarlık alanı. Mezarlık. Eski Yunancada "Nekros" (ölü) ve "polis" (şehir) kelim devam et

  box Synoikismos: Antik Çağ'da bazen bir kaç kent ya da ufak yerleşim birimlerinin bir araya gelerek oluşturduğu kent-devletlere verilen ad. devam et

  box Postament: Roma mimarlığında, sütun kaidesinin altında yer alan yüksekçe bir prizma biçimindeki altlığa verilen ad. devam et

  box Sıbyan Mektebi: Küçük çocukların okuma yazma ve Kur'an okumayı öğrendiği okul. devam et