eğitim sitesi
22 Ekim 2016 Cumartesi

Antroposentrik Yaklaşım Nedir? Antroposentrik Yaklaşım Hakkında Kısa Bilgi

Antroposentrik YaklaşımHukuk Terimi Olarak Antroposentrik Yaklaşım :
Çevrenin korunmasında temel hareket noktası olarak insanı esas alan yaklaşımdır. Bu yaklaşım, çevrenin korunmasında insan menfaatlerini ön plana alıp, insana diğer çevresel varlıklar karşısında bir üstünlük tanımaktadır. TC Anayasası madde 56’da da bu tür bir yaklaşım benimsenmiştir: “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.”

 

Benzer Hukuk Terimleri :