Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Antroposentrik Yaklaşım Nedir? Antroposentrik Yaklaşım Hakkında Kısaca Bilgi

Antroposentrik Yaklaşım Terimi Hakkında Bilgiler

Antroposentrik YaklaşımHukuk Terimi Olarak Antroposentrik Yaklaşım:
Çevrenin korunmasında temel hareket noktası olarak insanı esas alan yaklaşımdır. Bu yaklaşım, çevrenin korunmasında insan menfaatlerini ön plana alıp, insana diğer çevresel varlıklar karşısında bir üstünlük tanımaktadır. TC Anayasası madde 56'da da bu tür bir yaklaşım benimsenmiştir: "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir."

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tebârüz ettirme: belirtme; ortaya koyma devam et

  box Temerrüd: Direnme; borcun ifasında gecikme, bir yükümlülüğün yerine getirilmesinde oluşan gecikme; direnme. devam et

  box İstizah: Açıklama istemek devam et

  box Hıyar: Bir şeyi seçmekte veya yapıp yapmamakta özgürlük devam et

  box İdame: Devam ettirme; sürdürme devam et

  box Bünye: Vücut yapısı; yapı, beden; vücut; yapılış; kuruluş. devam et

  box İnfaz: Gereğini yapma;yerine getirme; icra etme devam et

  box Emr-i makzî: hükme bağlanmış iş devam et