Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Antropojen Step Nedir? Antropojen Step Hakkında Kısaca Bilgi

Antropojen Step Terimi Hakkında Bilgiler

Antropojen StepCoğrafya Terimi Olarak Antropojen Step:
Doğal bitki örtüsü olan ormanın, insanlar tarafından tahrip edilmesi sonucu oluşan bozkır. Antropojen Bozkır.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Tüvönan: İşlenmemiş cevher. Maden ocağından çıkarılan ve herhangi bir zenginleştirme işlemine tabi tutulmamış cevher veya kömür devam et

  box Dere: Suyu az, boyu kısa olan akarsulara dere denir. devam et

  box Nüfus Politikası: Ülkelerin kendi insan kaynaklarını daha nitelikli ve işlevsel hale getirmek için uyguladıkları programlardır. devam et

  box Tüketim: Üretimle elde edilen, mal ve nesnelerin, toplumda, satın alma gücüne bağlı olarak istek bulması ve insanlar tarafından kullanılmasıdır. devam et

  box Küresel Isınma: Atmosferde karbondioksit ve ısıyı tutan diğer gazların düzeyinin yükselmesidir. devam et

  box Antropojenik Karbon: Beşeri faaliyetler sonucu doğaya salınan karbon. devam et

  box Taşıma Kapasitesi: Belli bir zaman ve alanda hayvanlar ve/veya insanların en fazla sayıda tüketim seviyelerini destekleyebilen doğal şartları. devam et

  box Gayzer: 1- Volkanik yörelerde yeraltındaki sıcak suyun belirli aralıklarla fışkırması ile oluşan kaynaklardır. 2- Düzenli veya düzensiz aralıklarla, sular devam et